Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Rexións Phasing-Out

O Obxectivo Phasing-Out dos Fondos Estruturais incluído dentro de Converxencia e Emprego, está constituído por aquelas rexións que se situarían por debaixo do 75% da media comunitaria a UE-15 e que sobrepasaron esta porcentaxe por ter diminuído a media despois da entrada dos 12 novos países. Por iso, estas rexións tamén se coñecen como as que deixaron de pertencer ao obxectivo converxencia por “efecto estatístico”. No período 2007-2013, un 4,1% dos créditos dos Fondos Estruturais (é dicir, 12.521 millóns de euros) vanse destinar a estas rexións.

España percibirá recursos do Obxectivo Phasing-Out por un importe de 1.419 millóns de euros (un 11,3% do total asignado a este Obxectivo) entre 2007 e 2013. Catro rexións españolas (Asturias, Murcia, Ceuta e Melilla), benefícianse deses recursos.

Expandir lista/Contraer lista Programa Operativo de Asturias

Expandir lista/Contraer lista Programa Operativo de Murcia

Expandir lista/Contraer lista Programa Operativo de Ceuta

Expandir lista/Contraer lista Programa Operativo de Melilla