Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Comités de seguimento estratéxico e avaliación continua

O Comité de Seguimento e Avaliación é un comité consultivo cuxa principal función é a coordinación do proceso de avaliación no período de programación 2007-2013, dos programas cofinanciados co FEDER, o FSE e o Fondo de Cohesión, segundo os requirimentos dos artigos 47 e 48 do Regulamento 1083/2006 e as orientacións do Documento de traballo nº 5 da Comisión.

Ademais, o Comité constitúe unha plataforma que apoia a implantación do “Plan de Seguimento Estratéxico e Avaliación Continua do FEDER, FSE e Fondo de Cohesión 2007-2013", así como o desenvolvemento de metodoloxías de avaliación, traballos sobre o sistema de indicadores, intercambio de boas prácticas e difusión das avaliacións realizadas durante o período de programación

Expandir lista/Contraer lista CSEyEC 16 de xullo de 2013