Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Documentos públicos do COCOF

O Comité de Coordinación dos Fondos é un comité permanente da Comisión Europea. A súa función é debater os temas relacionados coa aplicación dos regulamentos que regulan os fondos estruturais e o Fondo de Cohesión. Normalmente, as súas reunións son mensuais, están presididas pola Comisión Europea e contan coa asistencia de funcionarios dos Estados membros.

Expandir lista/Contraer lista 2013

Expandir lista/Contraer lista Anos anteriores