Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inicio
  • > PROGRAMA MARCO DE I+D

PROGRAMA MARCO DE I+D

O Programa Marco é a principal iniciativa comunitaria de fomento e apoio ao I+D na Unión Europea, tendo como principal obxectivo a mellora da competitividade mediante o financiamento fundamentalmente de actividades de investigación, desenvolvemento tecnolóxico, demostración e innovación en réxime de colaboración *transnacional entre empresas e institucións de investigación pertencentes tanto aos países da Unión Europea e Estados Asociados como de terceiros países.

Ademais do anterior, presta apoio financeiro á mellora e coordinación das infraestruturas de investigación europeas, á promoción e formación do persoal investigador, a investigación básica e, especialmente a partir do VII PM (Programa Marco), á coordinación dos programas nacionais de I+D e á posta en funcionamento de plataformas tecnolóxicas europeas (*PTEs), concibidas para promover axendas estratéxicas de investigación en sectores crave co concurso de todos os actores implicados. Ao ronsel das PTEs, a nivel nacional están a promoverse as plataformas nacionais.

Por outra banda, Horizonte Europa é o programa marco de investigación e innovación (I+I) da Unión Europea (UE) para o período 2021 -2027. O Programa Horizonte Europa, como o seu predecesor Horizonte 2020, será o instrumento fundamental para levar a cabo as políticas de I+D+i da UE. O obxectivo xeral do programa é alcanzar un impacto científico, tecnolóxico, económico e social dos investimentos da UE en I+I, fortalecendo desta maneira as súas bases científicas e tecnolóxicas e fomentando a competitividade de todos os Estados Membros (EEMM).

Cun orzamento de 95.517 millóns de euros (en prezos correntes) para este período de sete anos, Horizonte Europa será o Programa Marco co maior orzamento ata a data, tendo o potencial de xerar importantes beneficios económicos, sociais e científicos. Estímase que Horizonte Europa xerará 11 euros en ganancia do Produto Interior Bruto (PIB) por cada euro investido, creará ata 320.000 novos postos de traballo altamente cualificados para o ano 2040 e consolidará o liderado de Europa en Investigación e Innovación. O Programa está deseñado cunha mentalidade de investimento máis que como un instrumento exclusivamente de financiamento, e contará cunha planificación que axudará á UE a realizar a transición cara a un futuro próspero e sustentable.

Para más información sobre el Programa Marco de I+D: