Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inicio
  • > MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)

No camiño a unha UE máis ecolóxica, máis dixital, máis resiliente e mellor adaptada aos retos actuais e futuros, o instrumento temporal Next Generation EU nace como impulso á recuperación tras a crise orixinada pola Covid-19, constituíndo unha peza crave para conseguir os obxectivos marcados.

O seu elemento central, o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR), conta con 672.500 millóns de euros en préstamos e transferencias para apoiar as reformas e investimentos emprendidos polos países da UE. Ademais de mitigar o impacto económico e social da pandemia de coronavirus, a meta é lograr economías e sociedades europeas máis sustentables e resilientes, e mellor preparadas para os retos e as oportunidades das transicións ecolóxica e dixital.

O MRR é un instrumento de xestión directa. Por iso, os desembolsos efectúanse sobre a base da verificación do cumprimento dunha serie de fitos e obxectivos previamente determinados.

En canto ao criterio de repartición do MRR, baséase en outorgar maior peso a aqueles Estados membros con situacións económicas menos favorables como consecuencia da pandemia.

Os fondos do MRR asígnanse en dous tramos: un 70% sobre indicadores económicos previos á situación pandémica e o restante 30% decidirase en 2022, tendo en conta a evolución económica entre 2020 e 2022. Segundo os indicadores que se usarán, España recibiría un total de aproximadamente 60.000 millóns de euros en transferencias non reembolsables e podería acceder a un volume máximo de 80.000 millóns de euros en préstamos.