Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inicio
  • > FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA (FTJ)

FONDO DE TRANSICIÓN JUSTA (FTJ)

O Fondo de Transición Xusta é un novo instrumento financeiro no ámbito da política de cohesión cuxo obxectivo é prestar apoio aos territorios que se enfrontan a retos socioeconómicos graves derivados do proceso de transición á neutralidade climática. O Fondo de Transición Xusta facilitará a aplicación do Pacto Verde Europeo, cuxo obxectivo é lograr unha Unión climáticamente neutra de aquí a 2050.

Como parte do Pacto Verde Europeo e co obxectivo de lograr a neutralidade climática da Unión de maneira efectiva e xusta, a Comisión Europea propuxo a creación dun Mecanismo para unha Transición Xusta que inclúe un Fondo de Transición Xusta. Indicou que o Mecanismo debe centrarse naquelas rexións e sectores máis afectados pola transición, dada a súa dependencia dos combustibles fósiles.

O Mecanismo consta de tres alicerces.

  • a. o Fondo de Transición Xusta;
  • b. un réxime específico no marco do programa InvestEU;
  • c. un mecanismo de préstamo para o sector público co Banco Europeo de Investimentos para mobilizar investimentos adicionais en favor das rexións afectadas.

O Fondo de Transición Xusta concede principalmente subvencións. O réxime de transición específico no marco de InvestEU atrae investimentos privados. As actividades do Banco Europeo de Investimentos deben mobilizar financiamento público.

Para máis información sobre o Fondo de Transición Xusta: