Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inicio
  • > FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA (FEMP)

FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA (FEMP)

A FEMP é o nome do fondo para as políticas marítima e pesqueira da UE proposto para o período 2014-2020. Os principios inspiradores deste Fondo son: axudar aos pescadores na transición á pesca sustentable, axudar ás comunidades costeiras a diversificar as súas economías e financiar proxectos para crear emprego e mellorar a calidade de vida nas costas europeas, así como facilitar o acceso ao financiamento. A FEMP fixa ademais como eixo horizontal os obxectivos establecidos pola Estratexia Europa 2020, que inclúen un crecemento intelixente, sustentable e integrador, así como o desenvolvemento harmónico da Unión.

Doutra banda, recentemente creouse o novo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e Acuicultura (FEMPA), que insta os Estados membros a investir para lograr que os sectores da pesca e a acuicultura sexan máis competitivos e para desenvolver unha economía azul sustentable, así como novos mercados e tecnoloxías. Protexer e restaurar a biodiversidade figuran tamén entre as prioridades. Polo menos o 15% das asignacións orzamentarias nacionais deberán dedicarse a accións para impulsar o control da pesca e a recollida de datos, e para loitar contra a pesca ilegal e irregular.

Para incentivar o emprego dos mozos nas comunidades pesqueiras, onde a media de idade dos traballadores supera os 50, o novo Fondo poderá financiar a compra do primeiro barco, ou a propiedade parcial (polo menos o 33%) para os menores de 40 con polo menos cinco anos de experiencia, ou un título acreditativo equivalente.

Outros aspectos relevantes:

  • a. os pescadores que interrompan temporalmente a súa actividade por motivos de conservación recibirán compensación; 
  • b. quen teñan que despezar o seu barco polo cesamento permanente da actividade tamén terán apoio; 
  • c. financiamento para a compra do equipamento necesario para cumprir coas regras europeas sobre desembarque e controis pesqueiros como dispositivos para o rastrexo de buques ou para a notificación de capturas.

As accións enmarcadas no Fondo non deberán comportar un incremento da capacidade pesqueira, agás se se deriva de maneira directa do aumento da tonelaxe bruta necesario para mellorar a seguridade, as condicións laborais ou a eficiencia enerxética.

Para más información sobre el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP):