Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inicio
  • > FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)

O Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) é un dos principais instrumentos financeiros da política de cohesión europea. O seu obxectivo é contribuír a reducir as diferenzas entre os niveis de desenvolvemento das rexións europeas e mellorar o nivel de vida nas rexións menos favorecidas. Préstase especial atención ás rexións que sofren desvantaxes naturais ou demográficas graves e permanentes, como as rexións máis setentrionais, que teñen unha escasa densidade de poboación, e as rexións insulares, transfronteirizas e montañosas.

O FEDER ten dous obxectivos principais:

  • o investimento en crecemento e emprego, que está orientada a fortalecer o mercado laboral e as economías rexionais;
  • a cooperación territorial europea, orientada a reforzar a cooperación transfronteiriza, transnacional e interregional dentro da Unión.

O FEDER tamén apoia o desenvolvemento urbano sustentable. Durante o período 2014-2020, polo menos o 5 % da dotación do FEDER para cada Estado membro debe destinarse a accións integradas en favor do desenvolvemento urbano sustentable que aborde os desafíos económicos, ambiental, climáticos, demográficos e sociais que afectan as zonas urbanas.

Os detalles da asignación e a utilización futura dos fondos do FEDER fíxanse nos acordos de asociación, que son documentos estratéxicos elaborados por cada Estado membro coa participación de socios rexionais e sociais.

Máis información sobre os Fondos FEDER: