Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inicio
  • > FONDO EUROPEO DE AJUSTE A LA GLOBALIZACIÓN (FEAG)

FONDO EUROPEO DE AJUSTE A LA GLOBALIZACIÓN (FEAG)

O Fondo Europeo de Adaptación á Globalización para Traballadores Despedidos (FEAG) é un instrumento especial da Unión Europea para expresar a solidariedade da mesma coas persoas europeas que traballan por conta allea ou por conta propia que perderon o seu posto de traballo como consecuencia de reestruturacións, e axudarlles a atopar un novo emprego.

O Fondo Europeo de Adaptación á Globalización para Traballadores Despedidos (FEAG) contribúe á creación dunha economía europea máis dinámica e competitiva mellorando as capacidades e a empregabilidade das persoas que se quedaron sen emprego, co fin de axudarlles a atopar un mellor traballo.

Como norma xeral, o Fondo Europeo de Adaptación á Globalización para Traballadores Despedidos (FEAG) pode activarse cando unha única empresa (incluídos os seus provedores e os transformadores dos seus produtos) despide a máis de 200 persoas e tamén pode ser solicitada por pemes de diversos sectores da mesma rexión ou dun sector concreto nunha ou máis rexións veciñas.

Este fondo ten un orzamento anual de 210 millóns de euros para o período 2021-2027. Pode financiar entre o 60 % e o 85 % do custo dos proxectos concibidos para axudar aos traballadores despedidos a atopar un novo emprego ou a crear a súa propia empresa.

As intervencións do Fondo Europeo de Adaptación á Globalización para Traballadores Despedidos (FEAG) lévanas a cabo as administracións nacionais ou rexionais. Cada proxecto ten unha duración de dous anos.

Máis información sobre o Fondo Europeo de Adaptación á Globalización para Traballadores Despedidos (FEAG):