Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
  • Inicio
  • > FONDO EUROPEO AGRARIO DE DESARROLLO RURAL (FEADER)

FONDO EUROPEO AGRARIO DE DESARROLLO RURAL (FEADER)

O Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) financia a contribución da PAC aos obxectivos de desenvolvemento rural da UE:

  • a. mellorar a competitividade da agricultura, 
  • b. fomentar a xestión sustentable dos recursos naturais e a acción polo clima, 
  • c. lograr un desenvolvemento territorial equilibrado das economías e comunidades rurais.

Estes obxectivos alcánzanse a través dos programas nacionais e rexionais de desenvolvemento rural (PDR), cofinanciados polo Feader e os orzamentos nacionais dos países da UE. Durante o período de programación 2014-2020, o Feader achegou 100.000 millóns EUR aos PDR.

O Feader tamén pode proporcionar apoio ao investimento para empresas e proxectos rurais a través de instrumentos financeiros, como préstamos, garantías ou capital. Os detalles sobre os instrumentos financeiros dispoñibles no marco do Feader proporciónanse na plataforma de asesoramento en liña denominana Fi-Compass.

O Feader é un do cinco fondos incluídos no marco dos Fondos Estruturais Europeos de Investimento (Fondos EIE), que se destinan a investimentos coherentes cara ao desenvolvemento económico sustentable na UE. O Feader permanecerá no marco dos Fondos EIE en 2021 e 2022, tras o cal entrará plenamente no marco dos plans estratéxicos da PAC.

Para más información sobre el Fondo Agrícola de Desarrollo Rural: