Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inicio
 • > FONDO DE ASILO, MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN (FAMI)

FONDO DE ASILO, MIGRACIÓN E INTEGRACIÓN (FAMI)

O Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) é o instrumento financeiro da Unión Europea para o cofinanciamento daqueles proxectos que promoven a eficacia da xestión dos fluxos migratorios e o desenvolvemento da política común en materia de asilo e de inmigración.

Os principais obxectivos do FAMI son.

 • Fortalecer o Sistema Europeo Común de Asilo.
 • Fomentar a migración legal e a integración efectiva dos nacionais de terceiros países.
 • Colaborar coa loita contra a migración irregular, mellorando o retorno aos países de orixe.
 • Aumentar a solidariedade e a repartición de responsabilidades entre os Estados membros.
 • O FAMI xestiónase conxuntamente pola Comisión Europea e os Estados Membros a través da aprobación de programas estratéxicos plurianuais nacionais que abarcan todo o período de financiamento. Para o período comprendido entre o 1 de xaneiro de 2021 e o 31 de decembro de 2027, a dotación financeira para a execución do FAMI é de 9.882 millóns de euros, e a contribución para o Programa Nacional de España fixouse en 482.341.793 euros.

  En España, a Autoridade Responsable do Fondo é a Subdirección Xeral de Xestión Económica e Fondos Europeos (SGGEFE) do Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións.

  Así mesmo, a Subdirección Xeral de Planificación e Xestión de Infraestruturas e Medios para a Seguridade (SGPGIMS) do Ministerio do Interior actúa como autoridade delegada para a execución de proxectos relacionados cos obxectivos de procedementos de asilo e de retorno.

  Para más información sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI):