Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Marco Comunitario de Apoio Obxectivo

Os Marcos Comunitarios de Apoio (MCA) son documentos de programación que aproba a Comisión Europea, unha vez analizados os plans de desenvolvemento que presentan os Estados membros para cada obxectivo prioritario. Nos devanditos documentos descríbense a estratexia de desenvolvemento e as prioridades de actuación para cofinanciar cos recursos comunitarios, os seus obxectivos específicos, a participación dos Fondos Estruturais e os demais recursos financeiros que haxa que aplicar. O Marco Comunitario de Apoio para as rexións españolas do Obxectivo n.º 1 constitúe a ferramenta financeira de axudas estruturais máis ampla e importante para o período 2000-2006.

Expandir lista/Contraer lista MARCO COMUNITARIO DE APOIO PARA AS REXIÓNS ESPAÑOLAS OBXECTIVO N.º 1, 2000-2006: