Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Rexións Competitividade

O obxectivo Competitividade dos Fondos Estruturais perseguirá incrementar a competitividade e o atractivo das rexións máis desenvolvidas, así coma o seu nivel de emprego, aumentando e mellorando a calidade do investimento en capital humano, innovación, difusión da sociedade do coñecemento, fomento do espírito empresarial, protección e mellora do medioambiente, accesibilidade dos traballadores e as empresas e o desenvolvemento de mercados laborais non excluínte. Estarán incluídas neste Obxectivo aquelas rexións que non estean comprendidas nos Obxectivos Converxencia, Phasing-out ou Phasing-in.

En España, durante o período 2007-2013, son beneficiarias do Obxectivo Competitividade, dos Fondos Estruturais, as Comunidades Autónomas de Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña, Madrid, Navarra, País Vasco e A Rioxa). Entre 2007 e 2013 aplicaranse, nestas zonas, fondos estruturais por un montante de 3.126 millóns de euros (de 2004).

Expandir lista/Contraer lista Programa Operativo de Aragón

Expandir lista/Contraer lista Programa Operativo de Baleares

Expandir lista/Contraer lista Programa Operativo de Cantabria

Expandir lista/Contraer lista Programa Operativo de Cataluña

Expandir lista/Contraer lista Programa Operativo da Comunidade de Madrid

Expandir lista/Contraer lista Programa Operativo de Navarra

Expandir lista/Contraer lista Programa Operativo do País Vasco

Expandir lista/Contraer lista Programa Operativo da Rioxa