Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

España - Portugal

Aprobado pola Comisión Europea o 25 de outubro de 2007, o Programa de Cooperación Transfronteiriza España-Portugal 2007-2013 promove o desenvolvemento das zonas fronteirizas entre España e Portugal, reforzando as relacións económicas e as redes de cooperación existentes entre as cinco áreas definidas no programa.

Este programa permite aproveitar as amplas redes de cooperación existentes que se viñeron desenvolvendo dende 1989, con execución de proxectos de infraestruturas materiais, ás que se incorporaron progresivamente outros sectores como o turismo, servizos sociais, medio natural, innovación tecnolóxica, sanidade, educación ou cultura. Poderá atopar toda a información sobre este programa en: http://www.poctep.eu