Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Plans de comunicación

A elaboración dun Plan de Comunicación é a primeira esixencia que se recolle no Regulamento (CE) nº 1828/2006 no que se fixan as normas de desenvolvemento do Regulamento 1083/2006, no que se establecen as disposicións xerais relativas a FEDER, FSE e Fondo de Cohesión. Estes Plans constitúen a ferramenta fundamental de comunicación e neles débese integrar a estratexia de comunicación que enmarque os obxectivos definidos neste ámbito, as medidas de información e publicidade para levar a cabo a devandita estratexia, remarcando cales son os destinatarios destas medidas, cales son os servizos administrativos ou organismos responsables de aplicar estas medidas, cal é o orzamento destinado a levalas á práctica e a forma de seguir e avaliar as devanditas medidas, tanto no que respecta á visibilidade dos Programas Operativos como ao papel que xoga a Unión Europea a través da Política Rexional.

Os 21 Plans de Comunicación (FEDER e Fondo de Cohesión), foron declarados “aceptados” pola Comisión Europea a finais de setembro no ano 2008.