Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Plan Obxectivo 2

Os plans para as zonas españolas incluídas no Obxectivo n.º 2 dos Fondos Estruturais Europeos (denominados Plans de Reconversión Económica e Social) son os documentos iniciais de programación plurianual que, en virtude do disposto nos artigos 13, 15, 16 e 19 do Regulamento (CE) n.º 1260/1999 do Consello, polo que se estabelecen disposicións xerais sobre os fondos estruturais, son elaborados polos Estados membros co fin de diagnosticar os problemas das zonas incluídas no Obxectivo n.º 2, a estratexia e prioridades de actuación e indicar os recursos financeiros que se consideran necesarios para resolver os problemas específicos das devanditas zonas.

Tomos