Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Complementos de programa

Os complementos de programas (DOCUP no caso deste Obxectivo 2) constitúen a última fase da programación e os documentos polos que se aplican a estratexia e as prioridades das intervencións cofinanciadas, e que conteñen os elementos detallados do contido dos DOCUP. Neles detállanse as medidas que van ser obxecto de cofinanciamento dentro de cada eixo prioritario Os complementos de programa transmítense á Comisión a título informativo.