Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Programas Operativos

Os programas operativos son os documentos de programación aprobados pola Comisión Europea para desenvolver e concretar un marco comunitario de apoio, integrado por un conxunto coherente de eixes prioritarios compostos por medidas plurianuais, para cuxa realización pode recorrerse a un ou máis Fondos Estruturais. Un programa operativo integrado rexional é un programa operativo para aplicar nunha rexión determinada, cuxo financiamento corre a cargo de varios fondos. Existen tamén programas operativos plurirrexionais ou sectoriais referidos ao conxunto das rexións Obxectivo n.º 1.

Expandir lista/Contraer lista P. O. Integrados (POIs) rexionais

Expandir lista/Contraer lista P. O. Plurirrexionais (POSs)