Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Plan de desenvolvemento rexional

Os Plans de Desenvolvemento Rexional (PDR) son os documentos iniciais de programación plurianual, elaborados polos Estados membros co fin de diagnosticar os problemas estruturais das rexións, a estratexia e prioridades de actuación, e os recursos financeiros -nacionais e comunitarios-, indicativos necesarios para facer fronte aos problemas específicos de cada rexión. A Comisión Europea require a presentación e análise destes PDR, co fin de adaptar mellor os apoios e prioridades comunitarias ás necesidades e prioridades expresadas polos Estados membros nestes documentos. No caso de España, o Plan de Desenvolvemento Rexional de España 2000-2006, para as rexións Obxectivo n.º 1, foi elaborado pola extinta Dirección Xeral de Fondos Europeos e Financiamento Territorial (actualmente Dirección Xeral de Fondos Europeos), contando coa colaboración das comunidades autónomas interesadas.