Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Partenariado do Plan de Avaliación

En aras de manter unha participación activa dos socios do partenariado na fase de avaliación de prográmalos FEDER 21-27, a Subdirección Xeral de Programación e Avaliación de Fondos Europeos lanzou, o 3 de marzo de 2023, unha consulta aos socios de partenariado. Para iso, seguiuse un proceso similar ao utilizado anteriormente na fase de elaboración do Acordo de Asociación e prográmalos FEDER. Distribuíuse unha consulta previa sen texto, estruturada ao redor dunha serie de preguntas, adaptadas a cada categoría de socio. O obxectivo da consulta, atendendo ao principio de partenariado do artigo 8 do Regulamento de Disposicións Comúns (Regulamento nº 1060/2021), é facilitar unha orientación adecuada das avaliacións a incluír no Plan de Avaliación FEDER 21-27, conciliando os intereses dos distintos socios e contribuír á extracción de leccións que poidan ser de utilidade en futuros períodos de programación.

No seguinte documento recóllense os resultados da consulta realizada nesta primeira fase (consulta sen texto), resumindo os principais intereses e contribucións transmitidos por parte dos socios.

Partenariado do Plan de Avaliación (pdf)