Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

I.T.I Cádiz

Un Investimento Territorial Integrada (ITI) é un instrumento deseñado para apoiar un conxunto de accións integradas nunha área xeográfica determinada co fin de dar resposta ás necesidades ou retos concretos desa zona. Trátase por tanto dun instrumento de xestión, definido no Regulamento (UE) Nº 1303/2013, que permite aplicar un enfoque territorial na concepción e implementación das políticas públicas.

Así, no marco dos Fondos EIE, os recursos que apoian unha determinada ITI poden proceder:

  • De máis dun eixo prioritario dentro dun programa
  • De varios programas financiados polo mesmo fondo, ou
  • De varios programas financiados por varios fondos

  A implantación da ITI de Cádiz obedece á situación desta provincia, na que a irrupción da crise significou un importante retroceso, máis notable que noutros territorios, agravado pola posición de partida de Cádiz, máis atrasada respecto ao resto de Andalucía e de España. A ITI de Cádiz ten por finalidade reducir as disparidades socioeconómicas a través da combinación de diferentes fondos e programas nesta provincia.