Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

I.T.I Azul

Un Investimento Territorial Integrada (ITI) é un instrumento deseñado para apoiar un conxunto de accións integradas nunha área xeográfica determinada co fin de dar resposta ás necesidades ou retos concretos desa zona. Trátase por tanto dun instrumento de xestión, definido no Regulamento (UE) Nº 1303/2013, que permite aplicar un enfoque territorial na concepción e implementación das políticas públicas.

Así, no marco dos Fondos EIE, os recursos que apoian unha determinada ITI poden proceder:

  • De máis dun eixo prioritario dentro dun programa
  • De varios programas financiados polo mesmo fondo, ou
  • De varios programas financiados por varios fondos

Doutra banda, a Estratexia Atlántica, adoptada pola Comisión en novembro de 2011 e establecida por España, Francia, Irlanda, Portugal e Reino Unido, as súas rexións e a Comisión, pretende contribuír ao crecemento sustentable nas rexións costeiras do Atlántico e explotar o potencial da economía azul.

Para a implementación da Estratexia Atlántica apróbase o Plan de Acción para unha Estratexia Marítima na Rexión Atlántica, que impulsar a economía azul (composta polos sectores mariño e marítimo), a través do fomento do espírito empresarial e a innovación, o desenvolvemento do potencial do medio mariño e costeiro do Atlántico, a mellora da accesibilidade e a conectividade e a creación dun modelo sustentable e socialmente integrador de desenvolvemento rexional.

Para dar resposta a este reto, España desenvolveu o denominado Investimento Territorial Integrada para a Estratexia Atlántica (ITI Azul), a cal recolle a contribución dos Fondos EIE (FEDER e FEMP) á implantación da Estratexia Atlántica nas rexións atlánticas de España, facilitando así a súa visibilidade e seguimento.

Informe Anual 2022

Informe Anual 2021

Informe Anual 2019

Informe Anual 2018

Informe Anual 2017

Informe Anual 2016

A estratexia da ITI Azul

A Estratexia Atlántica

A Comunicación do Crecemento Azul

O Plan de Acción da EA