Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Evaluaciones en el periodo

Ao longo do período de programación, deben levar a acabo avaliacións para mellorar a calidade da concepción e execución dos Programas, así como para valorar a súa eficacia, eficiencia e impacto. Os resultados das actividades de avaliación deben difundirse entre todos os actores interesados, para *promove*r o seu *int*egración na xestión dos programas, e porse a disposición do público