Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Avaliación ex ante do Acordo de Asociación

 A avaliación ex ante do Acordo de Asociación de España 2014-2020, voluntaria para os estados membros segundo o Regulamento (UE) Nº 1303/2013, foi levada a cabo a iniciativa da Dirección Xeral de Fondos Europeos, en coordinación coas unidades responsables dos catro fondos previstos no Acordo (FEDER, FSE, FEADER, FEMP). O obxectivo principal foi mellorar a calidade do deseño do Acordo de Asociación de España 2014-2020, e en particular:

• Realizar unha avaliación de conxunto sobre a formulación estratéxica dos catro fondos

• Asegurar a lóxica da intervención, o enfoque a resultados e a integración e aproveitamento de sinerxías entre os fondos

•  Mellorar o deseño do sistema de seguimento e avaliación e

• Servir como punto de partida para as avaliacións ex ante dos programas operativos 2014-2020

La evaluación ex ante del Acuerdo de Asociación ha sido llevada a cabo por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública y por tanto funcionalmente independiente de la Dirección General de Fondos Europeos.