Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Regulamentos delegados

  • REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2016/568 DA COMISIÓN de 29 de xaneiro de 2016 polo que se complementa o Regulamento (UE) Nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás condicións e os procedementos para determinar se os Estados membros deben *reembolsar os importes irrecuperables en relación co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, o Fondo Social Europeo, o Fondo de Cohesión e o Fondo Europeo Marítimo e da Pesca. (pdf)
  • REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1970 DA COMISIÓN de 8 de xullo de 2015 polo que se completa o Regulamento (UE) non 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello con disposicións específicas sobre a notificación de irregularidades respecto do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, do Fondo Social Europeo, do Fondo de Cohesión e do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca. (pdf)
  • REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1516 DA COMISIÓN de 10 de xuño de 2015 polo que se establece, de conformidade co Regulamento (UE) non 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, un tipo fixo para as operacións financiadas polos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos no sector da investigación, o desenvolvemento e a innovación. (pdf)
  • REGULAMENTO DELEGADO (UE) 2015/1076 DA COMISIÓN de 28 de abril de 2015 polo que se establecen, de conformidade co Regulamento (UE) non 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, normas adicionais sobre a substitución dun beneficiario e as responsabilidades correspondentes, e os requisitos mínimos que deberán constar nos acordos de asociación público-privada financiados polos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos. (pdf)
  • REGULAMENTO DELEGADO (UE) Non 522/2014 DA COMISIÓN de 11 de marzo de 2014 polo que se completa o Regulamento (UE) non 1301/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás normas detalladas sobre os principios para a selección e xestión de accións innovadoras de desenvolvemento urbano sustentable que vaian recibir axudas do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional. (pdf)
  • REGULAMENTO DELEGADO (UE) Non 481/2014 DA COMISIÓN de 4 de marzo de 2014 que complementa o Regulamento (UE) non 1299/2013 do Parlamento Europeo e do Consello no que respecta ás disposicións específicas en materia de *subvencionabilidad dos gastos para os programas de cooperación. (pdf)
  • REGULAMENTO DELEGADO (UE) Non 480/2014 DA COMISIÓN de 3 de marzo de 2014 que complementa o Regulamento (UE) non 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello polo que se establecen disposicións comúns relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión, ao Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, e polo que se establecen disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo, ao Fondo de Cohesión e ao Fondo Europeo Marítimo e da Pesca. (pdf)
  • REGULAMENTO DELEGADO (UE) N ou 240/2014 DA COMISIÓN de 7 de xaneiro de 2014 relativo ao Código de Conduta Europeo sobre as asociacións no marco dos Fondos Estruturais e de Investimento Europeos. (pdf)