Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Rexións Phasing-In

O Obxectivo Phasing-in dos Fondos Estruturais está formado por aquelas rexións que xa non pertencerían ao Obxectivo 1 por efecto natural, é dicir, por superar o 75% da media comunitaria. A UE-25 constitúe tamén a principal prioridade da política de cohesión da Unión Europea no período 2007-2013. A estas rexións destínase un 3,4% dos créditos dos Fondos Estruturais (é dicir, 10.385 millóns de euros).

España percibirá por este Obxectivo 3.856 millóns de euros (un 37,1% do total asignado a este Obxectivo) entre 2007 e 2013. Tres rexións españolas (Castela e León, Comunidade Valenciana e Canarias vanse beneficiar deses recursos. Hai que sinalar que España percibirá tamén para aplicar en Canarias o 44,4% do total do montante do Fondo RUP destinado a aquelas rexións que segundo o Tratado se recoñecen como ultraperiféricas para as cales, para que poidan atender aos seus especiais obstáculos, se lles destinou un montante de 981 millóns de euros, dos que en Canarias se van aplicar 436.

Expandir lista/Contraer lista Programa Operativo de Canarias

Expandir lista/Contraer lista Programa Operativo de Castela e León

Expandir lista/Contraer lista Programa Operativo da Comunidade Valenciana