Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea
 • Inicio
 • > Fondo de solidaridad de la UE

Fondo de solidaridad de la UE

O Fondo de Solidariedade da Unión Europea (FSUE) creouse para intervir en caso de catástrofes naturais graves e achegar a solidariedade europea ás rexións de Europa onde se produza un sinistro. Creouse como resposta ás grandes inundacións do verán de 2002 en Europa central. Desde entón, utilizouse en 80 catástrofes de moi diversos tipos, como inundacións, incendios forestais, terremotos, treboadas e secas. Axudouse a 24 países europeos con máis de 500 millóns de euros.

En resposta á pandemia de Covid-19, o 1 de abril de 2020 ampliouse o ámbito de aplicación do Fondo de Solidariedade da Unión Europea (FSUE) co fin de dar cobertura ás emerxencias graves de saúde pública.

O financiamento do FSUE complementará os esforzos dos países afectados e cubrirá unha parte do seu gasto público para:

 • prestar axuda rápida ás persoas ás que afecte unha emerxencia grave de saúde pública por Covid-19 (incluída atención médica)
 • protexer á poboación fronte aos riscos asociados, xa sexa mediante a prevención, o seguimento ou o control da propagación da enfermidade, a loita contra os riscos graves para a saúde pública ou a mitigación do seu impacto.

Canto aos custos que cobre o fondo, trátase de todo tipo de asistencia á poboación (medidas médicas, sanitarias e de protección civil) e calquera medida adoptada para conter a enfermidade. En concreto:

 • atención médica (incluídos os medicamentos, os equipos e produtos sanitarios, a asistencia sanitaria e as infraestruturas de protección civil)
 • análise de laboratorio
 • medidas extraordinarias de asistencia sanitaria e atención médica para Covid-19 que comporten custos adicionais
 • equipos de protección individual (EPI)
 • asistencia especial á poboación, en particular a grupos vulnerables (persoas de idade avanzada ou con problemas de saúde, embarazadas, familias monoparentais, etc.)
 • axudas especiais para manter a operatividade do persoal sanitario e de emerxencias
 • desenvolvemento de vacinas ou medicamentos
 • mellora da capacidade para planificar a preparación e comunicar respecto diso
 • mellora da avaliación e a xestión de riscos
 • desinfección de edificios e instalacións
 • controis sanitarios, incluídos os controis en fronteira
 • todos os custos adicionais de persoal xerados pola epidemia.