Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Secretaría General de Fondos Europeos. Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
UE23, Abre nueva ventana
Unión Europea
  • Inicio
  • > Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

Plan del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Para recibir apoio financeiro no marco do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, os Estados membro da Unión Europea han elaborado plans nacionais de recuperación e resiliencia. O Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia español detalla unha completa axenda de investimentos e reformas especificando as metas, obxectivos e indicadores para o seu seguimento e control.

España é un dos principais beneficiarios do Mecanismo cunha suma total de 140.000 millóns de euros. Esta cantidade inclúe 69.528 millóns de euros en transferencias non reembolsables podendo, ademais, acceder a máis de 70.000 millóns de euros en préstamos ata o 31 de decembro de 2026.

Como se estrutura o Plan?

Para facilitar o despregamento dos investimentos, o Plan aséntase sobre catro eixos transversais:

  1. Transición ecolóxica
  2. Transformación dixital
  3. Cohesión territorial e social
  4. Igualdade de xénero

O Plan, inspirado na Axenda do Cambio, na Axenda 2030 e os Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable de Nacións Unidas, estrutúrase ao redor de dez políticas panca que incidirán directamente naqueles sectores produtivos con maior capacidade de transformación do noso tecido económico e social. O dez políticas panca integran, á súa vez, 30 compoñente ou liñas de acción estruturadas en 102 reformas e 110 investimentos.

Que son os fitos e obxectivos?

Os fitos e obxectivos son as medidas establecidas para poder avaliar o progreso cara ao cumprimento das reformas e investimentos contidos no Plan. Os fitos teñen carácter cualitativo, mentres que os obxectivos son aqueles logros que se producen a nivel cuantitativo. Os desembolsos están condicionados ao cumprimento dos fitos e obxectivos incluídos na Decisión de Execución do Consello (CID nas súas siglas en inglés). Por iso, España debe garantir o seguimento e a execución efectiva do Plan, en especial, o cumprimento dos fitos e obxectivos nos prazos acordados.   

Como se executa o Plan?

Os proxectos incluídos no Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia levarán a termo a través de convenios, da licitación de contratos e da convocatoria de subvencións e axudas da Administración Xeral do Estado, Comunidades Autónomas e, no seu caso, Entidades locais.   

Que condicións ten que cumprir o Plan?

O Plan cumpre coas esixencias comunitarias. Todas as medidas que incorpora cumpren o principio de «non causar un prexuízo significativo» ao medio ambiente (do non significant harm). Igualmente, coas medidas incluídas no Plan supéranse os limiares mínimos establecidos no Regulamento do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia para a contribución ao obxectivo climático e ao obxectivo dixital, 37% e 20%, respectivamente.  

39,7%   
Transición Verde   
28,2%   
Transición Dixital   
  

   

O Plan inclúe disposicións relativas a medidas para previr, detectar e corrixir a corrupción, a fraude e os conflitos de intereses na utilización dos fondos proporcionados no marco do este Regulamento, para evitar o dobre financiamento, así como para garantir o pleno respecto á normativa reguladora das Axudas de Estado.  

   

Desenvolvemento do Plan de Recuperación
Agenda Urbana Infraestructuras Transición Enérgética Administración Digitalización
Agenda urbana y rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura Infraestructuras y ecosistemas resilientes Transición energética justa e inclusiva Una Administración para el siglo XXI Modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme, recuperación del turismo e impulso a una España nación emprendedora
C1Plan de choque de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos. C4Conservación y restauración de ecosistemas y su biodiversidad. C7Despliegue e integración de energías renovables. C11Modernización de las administraciones Públicas. C12Política Industrial España 2030.
C2Plan de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana. C5Preservación del litoral y recursos hídricos. C8Infraestructuras eléctricas, promoción de redes inteligentes y despliegue de la flexibilidad y el almacenamiento. C13Impulso a la pyme.
C3Transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero. C6Movilidad sostenible, segura y conectada. C9Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial. C14Plan de modernización y competitividad del sector turístico.
C10Estrategia de Transición Justa. C15Conectividad Digital, impulso de la ciberseguridad y despliegue del 5G.
C31REPowerEU.
Agenda Urbana Infraestructuras Transición Enérgética Administración Digitalización
Pacto por la ciencia y la innovación. Refuerzo a las capacidades del Sistema Nacional de Salud Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades Nueva economía de los cuidados y políticas de empleo Impulso de la industria de la cultura y el deporte Modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible
C16Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. C19Plan Nacional de Competencias Digitales (digital skills). C22Plan de choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de inclusión. C24Revalorización de la industria cultural. C27Medidas y actuaciones de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
C17Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. C20Plan estratégico de impulso de la Formación Profesional. C23Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo. C25España hub audiovisual de Europa (Spain AVS Hub). C28Adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI.
C18Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud. C21Modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0 a 3 años. C26Plan de fomento del sector del deporte. C29Mejora de la eficacia del gasto público.
C30Sostenibilidad a largo plazo del sistema público de pensiones en el marco del Pacto de Toledo.