Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Unión Europea

Guia de navegación

Como navegar polo Portal de Internet da Dirección Xeral do Plan e de Mecanismo de Recuperación e Resiliencia

https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/sgfe/es-ES/Paginas/inicio.aspx.

Páxina principal

Na cabeceira identifícanse os órganos de rango superior da Secretaría Xeral de Fondos Europeos no ámbito do Ministerio de Facenda e Función Pública. Sitúanse así mesmo nesta zona os accesos ás versións do portal nas distintas linguas oficiais do Estado, ademais, en inglés e francés, e ao logotipo de o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia.

Tamén se atopan o acceso á estrutura e funcións da Secretaría Xeral de Fondos Europeos, ao sitio web da Dirección Xeral de Fondos Europeos, ao mapa do portal, a direccións de correo para atender as consultas dos usuarios sobre os contidos publicados, así como a o buscador de contidos correspondente.

O corpo central, zona superior, estrutúrase nas seguintes canles:

  • Quen somos
  • Mecanismo de Recuperación e Resiliencia
  • Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia
  • Documentos para a xestión
  • Preguntas e respostas
  • Convocatorias
  • CoFFEE

A zona media do corpo central atópase dispoñible a seguinte información:

  • Texto explicativo das competencias da Secretaría Xeral de Fondos Europeos, ademais de información da titular da Secretaría Xeral e das titulares das dúas Direccións que dependen dela.
  • Na parte inferior do corpo central ofrécense dúas ligazóns ao mecanismo de recuperación e ao plan de recuperación

Por último, no pé de páxina ofrécese información referente ao Aviso legal, Guía técnica, Guía de Navegación, Accesibilidade, Protección de datos e Data de última actualización da páxina.

Aspectos xerais das páxinas

Goberno de España. Ministerio de Facenda E Función PúblicaSecretaría Xeral de Fondos Europeos. Dirección Xeral do Plan e do Mecanismo de Recuperación e *Resiliencia

A cabeceira da páxina web mostran o logo institucional do Goberno, Ministerio, a xerarquía da que depende a Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos, a opción para acceder a versións noutras linguas, a buscador web e algúns menús auxiliares.

Mapa | Contactos |

Desde o escudo institucional do Ministerio de Facenda e Función Pública enlázase co Portal do Ministerio e desde o logo da Secretaría Xeral de Fondos Europeos accédese á páxina Web da Secretaría de Estado de Orzamentos e Gastos.

Situada no pé da páxina, a zona de menú complementario ofrece información referente a oAviso legal, Guía técnica, Guía de Navegación, Accesibilidade, Protección de datose Data de última actualización da páxina.

Como cambiar de idioma?

A páxina Web da Secretaría Xeral de Fondos Europeos ten gran parte dos seus contidos en versión multilenguaje. Pódese navegar usando as linguas oficiais de España (castelán, catalán, eúscaro e galego) e en dúas linguas estranxeiras (inglés e francés). O menú que permite a opción de idiomas atópase na cabeceira da páxina de inicio do portal e das canles principais.

Español| Catalán| Eúscaro | Galego| Inglés| Francés

Para visualizar a versión do portal nunha lingua distinta ao Español (idioma por defecto) haberá que seleccionar  por ejemmplo, a palabra "catalán" e pulsar sobre a man que se atopa á dereita do idioma.