Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Unión Europea
  • Inicio
  • > Documentos para a Xestión

Documentos para a Xestión

Programación do PRTR

Neste apartado recóllese a normativa europea do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia (MRR), así como o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR) de España e outros documentos con información sobre as diferentes medidas programadas e os fitos e obxectivos asociados ao seu cumprimento.

Documentos da Unión Europea
Documentos nacionais
Proxectos Estratéxicos para a Recuperación e Transformación Económica (PERTE)
Xestión e seguimento do PRTR

Este apartado recolle a normativa relativa ao sistema de xestión do PRTR e os requisitos e obrigas necesarios que deben presidir a execución e seguimento das reformas e investimentos financiados co MRR.

Cumplimiento das obrigas do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia
A protección dos intereses financeiros da UE: reforzo de mecanismos para a prevención, detección e corrección da fraude, a corrupción e os conflitos de intereses

Ministerio de Defensa

Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades

    Ministerio da Presidencia, Xustiza e Relacións coas Cortes

    Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación

    Ministerio Traballo e Economía Social

    Ministerio de Cultura
    Ministerio de Educación, Formación Profesional e Deporte
    Ministerio de Facenda
    Ministerio de Sanidade
    Ministerio para a Transformación Dixital e da Función Pública
    Ministerio de Economía, Comercio e Empresa
    Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico
    Ministerio de Transportes e Mobilidade Sustentable
    Ministerio de Vivenda e Axenda Urbana
    Ministerio de Industria e Turismo
    Ministerio de Igualdade
    Ministerio de Política Territorial e Memoria Democrática
    Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións
    Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030

          CC.AA.

A protección dos intereses financeiros da UE: análise sistemática do risco de conflito de interese e identificación do perceptor final de fondos

  • Orde HFP/55/2023, do 24 de xaneiro, relativa á análise sistemática do risco de conflito de interese nos procedementos que executan o Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia

Principio de «non causar un prexuízo significativo» (Do Non Significant Harm, DNSH)
Principio de prevención de dobre financiamento
Obrigas de información e comunicación
Axudas de Estado

Control do PRTR

- Documentación da Autoridade de Control (Intervención Xeral da Administración do Estado)

Outros recursos do PRTR