Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Unión Europea

Nor gara

Planaren eta Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren Zuzendaritza Nagusia) (Ministerio de Hacienda) zuzendaritza-organoa da, eta (Europako Funtsen Idazkaritza Nagusiaren) ardurapean, Europar Batasunak onartutako Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoari dagozkion politika guztiak garatzen eta exekutatzen ditu, baita hura garatzen duen plan nazionalari dagozkionak ere.

José Ángel Alonso Jiménez Zuzendari nagusia da la Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Nombramiento

Curriculum Vitae

Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia lau zuzendariordetza nagusik osatzen dute.

Subdirección General de Programación del Plan Nacional de Recuperación.

Subdirector General: Jordi Colgán Perera

 • Susperraldirako Estatuko Planaren Programazio Zuzendariordetza Nagusiak laguntza teknikoa eskaintzen die Ministerioei, Autonomia-erkidegoei, tokiko entitateei eta Planaren garapenean inplikatutako beste entitateei.
 • Programazio Zuzendariordetza Nagusiak ebaluazioen garapenean parte hartzen du eta Planaren gertaera eta helburuekin lotutako garapenak ikuskatzen ditu baita ere.
 • Halaber, Europako Batzordearekin batera, eta baita Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren araudiarekin erlazionatutako beste erakundeekin batera, Ogasun Ministerioak duen posizioa definitzen laguntzen du.
Subdirección General de Gestión del Plan Nacional de Recuperación.

Subdirector General: Moisés Blanco Maceiras

Susperraldirako Estatuko Plana Kudeatzeko Zuzendariordetza Nagusia honako funtzioak ditu, besteak beste:

 • Espainiak hitzeman dituen eta 2021eko uztailaren 13ko Espainiako Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Planaren ebaluazioaren onarpenari dagokion Europar Batasuneko Kontseiluaren Exekuzio Erabakiaren eranskinean dauden mugarriak eta helburuak jarraitzea.
 • Aginte-taula integralari dagozkion txostenen jarraipena egitea, eta horiek idatzi eta bidaltzea.
 • Zuzendariordetza Nagusiak Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren araudi erregulatzailean aurreikusi diren txosten-proposamenen idaztea.
Subdirección General de Seguimiento y control del cumplimiento de hitos y objetivos.

Subdirectora General: Celia María Martínez Jarabo

Gertaera helburuak betetzeko Jarraipen eta Kontrol Zuzendariordetza Nagusiak honako funtzio hauek ditu nagusiki:

 • Abuztzu 682/2021, de 3 Errege Dekretuaren esparruan Susperraldirako eta Erresilientziarako Plan eta Mekanismoaren Zuzendaritza Nagusiari esleitzen zaizkion Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Planaren (“SEEP”) gertaerak eta helburuak jarraitzeari eta ikuskatzeari buruzko erantzunak ematea.
 • Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren Europako araudian ezarritako betebeharrak jarraitzea; nagusiki, interes-gatazkak, iruzurra edo finantzaketa bikoitza saihestea, eta baita SEEPean ezarritako tagging berdea eta digitala eta do not significant harm betetzea. Horretarako, erakunde erabakitzaileei eta betearazleei beharrezkoa den informazio gehigarria eskatzeko ahalmena du.
 • Jarraipenak dirauen bitartean, hasiera batean planteatutakoaren eta benetan exekutatu denaren artean sortu daitezkeen desbideratzeak hautematea; horretarako, prebentziozko jarduera arina eta eraginkorra ahalbidetuko duen garapen-informazioa eskuratuz.
 • Kontseiluaren Inplementazio Erabakiaren (CID siglak ingelesez) parte diren gertaerak eta helburuak, denboran eta forman, betetzeko proposatzen diren zuzentze-neurrien balorazioa gauzatzea.
 • Koordinazio lana Estatuko Administrazioko Esku Hartzailetza Nagusiarekin (IGAE gaztelaniaz), organismo horrek kontrol-agintaritza gisa aurrera eramaten dituen kontrolei buruzko informazioa etengabe eskuratuz.
 • Kudeaketa aitorpenen eta ordainketa-eskaeren proposamenak prestatzea dagokio ere bai, biak sei hilean behin.
 • Beste Zuzendaritza Nagusiekin batera, Planaren exekuziorako beharrezkoak diren gidalerroen proposamenean eta Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoarekin lotutako araudiaren proposamenean parte hartzea.
Subdirección General de Solicitudes de Pago del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Subdirector Geneal: Alfredo Luis Díaz Peña

 • Zuzendariordetza Nagusi horren funtzio nagusia Europar Batzordeari Planaren exekuzioaren ondoriozko ordainketak eskatzea da, Kontseiluaren exekuzio-erabakian bildutako gertaerak eta helburuak betetzen diren heinean eta gehienez urtean bi aldiz.
 • Halaber, Ordainketa-eskaeren Zuzendariordetza Nagusiak Planari lotutako aurrekontu-exekuzioaren jarraipena aurrera eramaten du.