Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea
 • Hasiera
 • > Subdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión Europea

Subdirección General de Relaciones Presupuestarias con la Unión Europea

Zuzendariorde Nagusia: Inmaculada Sanz Sanz

Helbideak

Paseo de la Castellana, 162
28071 Madrid

Teléfono: 91 583 49 71

Eginkizunak

Jarraian datozen paragrafoetan zehazten diren eginkizunak beteko ditu:

 • Espainiaren ikuspuntua zehaztu Europar Batasuneko Hainbat Urtetarako Finantza Markoak onesteko eta berrikusteko negoziazioei dagokienez, Kanpo-arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako Ministerioak bere esparruan dituen koordinazio-eskumenei kalterik egin gabe.
 • Europar Batasunarekin ematen diren finantza-fluxuen azterketa, jarraipena eta ebaluazioa, honako hauek barne: eragina jasan izan duten aurrekontu-programak egin eta zifratu; Europar Batasunaren aurrekontuaren berezko baliabideak, baita Europar Batasunak legez eska ditzakeen beste kontzeptu batzuk ere, ordaintzeko proposamenak prestatu Europar Batasunari; Europar Batasunarekin harremanetan jarri aurrekontuaren kontuetarako; eta Europako aurrekontuari lotutako batzorde eta lantaldeetan parte hartu.
 • Europar Batasunaren aurrekontuaren bitartez finantzatutako politiken plangintza eta betearazpenaren azterketa eta jarraipena egin, informazio hori jasotzen duten tresnen bidez.
 • Estatuko sektore publikoari dagozkion Europar Batasunetik datozen ordainketen proposamena, proposamen hori egiteko zentro kudeatzailerik edo organo koordinatzailerik ez dagoen kasuetan.
 • Espainiak Garapenerako Europako Funtsean egiten duen ekarpenaren kudeaketa eta jarraipena, baita horren batzordeetan eta lan-taldeetan parte hartu ere.
 • Autonomia-erkidegoen eta Autonomia-estatutua duten Hirien arteko Lurraldeen arteko Konpentsazio-funtsaren banaketa; Funtsaren antolaketa eta horren jarraipena; Funtsarekin lotutako txostenak eta legegintza-proposamenak egin; eta Funtsa arautzen duen Legean zehazten diren Inbertsio Publikoen Batzordeak burutu beharko dituen eginkizunak.

Eta, bere eskumenen ondorioz dagozkion eginkizunak, jarraian datozen paragrafoetatik:

 • Balio Erantsiaren gaineko Zergatik datozen berezko baliabideen oinarriaren urteko zehaztapena, Espainiak Europar Batasunaren berezko baliabideei egin beharreko ekarpena zehazteko.

Eta honako paragrafo hauetan:

 • Kudeatutako funtsekin zerikusia duten erregelamenduetan aurreikusitako ebaluazio-jarduerak egiten direla bermatu, lurraldeko administrazioekin koordinatuta; genero-berdintasunaren, aukera-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren, irisgarritasunaren eta garapen iraunkorraren oinarri horizontalak betetzen direla sustatu; eta gehigarritasun-printzipioa betetzen dela zaindu.
 • Europako erregelamenduei jarraituz, Espainiari dagozkionak FEDER funtsari, Bidezko Iragaterako Funtsari, Europako Lurralde Lankidetzari, Kohesio Funtsari, Auzotasun-baliabideari eta esleitzen zaizkion bestelako funtsei dagokienez.

komunikazioari dagokionez