Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Ebaluazioa

Nazioartean, politika publikoak diseinatzearen arloko ebaluazioak gero eta protagonismo handiagoa du pixkanaka.

EIE Funtsen Xedapen Komunen 1060/2021 (EB) Erregelamenduan (RDC), EIE Funtsen segimendua, ebaluazioa eta komunikazioa arautzen duen arau-esparrua ezartzen da; hain zuzen ere, estatu kideek ebaluazioa egiteko baldintzak (18. eta 44. artikuluak).

18. artikuluaren arabera, elementu jakin batzuk kontuan hartuta berrikusiko du estatu kideak programa bakoitza; besteak beste, eragindako eskualdearen egoera sozioekonomikoa eta gertaerak lortzeko egindako aurrerapenak. Oinarri hori hartuta, tarteko berrikusketa horren emaitzari buruzko ebaluazio bat aurkeztuko dio estatu kideak Batzordeari programa bakoitzeko, beranduen jota 2025eko martxoaren 31n. Ebaluazio horretan, malgutasun-zenbatekoa behin betiko esleitzeko proposamena jasoko da.

Bestalde, 44. artikuluak dio estatu kideek edo kudeaketa-agintariek programen ebaluazioak egin behar dituztela irizpide hauetako bati edo gehiagori dagokienez: eraginkortasuna, efizientzia, egokitasuna, koherentzia eta Europar Batasunaren balio erantsia, programen diseinuaren eta exekuzioaren kalitatea hobetzeko. Beste irizpide batzuk kontuan hartuta ere egin daitezke ebaluazioak (esaterako, inklusibotasuna, bereizkeriarik eza eta ikusgaitasuna), eta programa bati baino gehiagori dagokienez.

Gainera, artikulu horretako 5. atalean, ebaluazio-plan bat prestatzeko betebeharra jasotzen da, eta programa bati baino gehiagori aplikatu ahal izango zaio. Plan horrek adierazitako nahitaezko ebaluazioak izango ditu gutxienez, baita Kudeaketa Agintariak sartu nahi duen beste edozein ebaluazio ere, programen espezifikotasunak edo Europako Batzordearen gomendioak aintzat hartuta. Estatu kideak edo kudeaketa-agintariak programa onartzen duen erabakia hartu eta gehienez urtebetera aurkeztuko dio ebaluazio-plana segimendu-batzordeari.

Halaber, Erregelamenduaren 8. artikuluak dio estatu kide bakoitzak bazkide guztiak inplikatuko dituela elkartze-hitzarmena prestatzen, eta, programak prestatzen, exekutatzen eta ebaluatzen, segimendu-batzordean parte hartuz ere bai.

Erregelamendu-baldintzak kontuan hartuta, Programazio eta Ebaluazioko Zuzendariordetza Nagusiak Ebaluazio Plan bat prestatuko du 2023 amaitu baino lehen. Plan horren lankidetza-prozesua urteko lehenengo hiruhilekoan hasi da, eta kasuan kasuko bazkideei kontsultak egin zaizkie.