Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Unión Europea
  • Inici
  • > Pla de Recuperació, Transformació i Resiliencia

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliencia

Plan del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia

Per rebre suport financer en el marc del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, els Estats membre de la Unió Europea han elaborat plans nacionals de recuperació i resiliència. El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliencia espanyol detalla una completa agenda d'inversions i reformes especificant les metes, objectius i indicadors per al seu seguiment i control.

Espanya és un dels principals beneficiaris del Mecanisme amb una suma total de 163.000 milions d'euros incloent 84.000 milions d'euros en préstecs, per al període 2021-2026.

Com s'estructura el Pla?

Per facilitar el desplegament de les inversions, el Pla s'assenta sobre quatre eixos transversals:

  1. Transició ecològica
  2. Transformació digital
  3. Cohesió territorial i social
  4. Igualtat de gènere

El Pla, inspirat en l'Agenda del Canvi, en l'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, s'estructura entorn de/entorn de deu polítiques palanca que incidiran directament en aquells sectors productius amb major capacitat de transformació del nostre teixit econòmic i social. Las diez políticas palanca integran 31 componentes o líneas de acción estructuradas en 111 reformas y 142 inversiones.

Què són les fites i objectius?

Les fites i objectius són les mesures establertes per poder avaluar el progrés cap al compliment de les reformes i inversions contingudes en el Pla. Les fites tenen caràcter qualitatiu, mentre que els objectius són aquells assoliments que es produeixen a nivell quantitatiu. Els desemborsaments estan condicionats al compliment de les fites i objectius inclosos en la Decisió d'Execució del Consell (CID en les seves sigles en anglès). Per això, Espanya ha de garantir el seguiment i l'execució efectiva del Pla, especialment, el compliment de les fites i objectius en els terminis acordats.

Com s'executa el Pla?

Els projectes inclosos en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència es portaran a terme a través de convenis, de la licitació de contractes i de la convocatòria de subvencions i ajudes de l'Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes i, si escau, Entitats Locals.

Quines condicions ha de complir el Pla?

El Pla compleix amb les exigències comunitàries. Totes les mesures que incorpora compleixen el principi de «no causar un perjudici significatiu» al medi ambient (do no significant harm). Igualment, amb les mesures incloses en el Pla se superen els llindars mínims establerts en el Reglament del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per a la contribució a l'objectiu climàtic i a l'objectiu digital, 37% i 20%, respectivament.

39,7%
Transició Verda
28,2%
Transició Digital

El Pla inclou disposicions relatives a mesures per prevenir, detectar i corregir la corrupció, el frau i els conflictes d'interessos en la utilització dels fons proporcionats en el marc d'aquest Reglament, per evitar el doble finançament, així com per garantir el ple respecte a la normativa reguladora de les Ajudes d'Estat.

Desenvolupament del Pla de Recuperació
Agenda Urbana Infraestructuras Transición Enérgética Administración Digitalización
Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblació i desenvolupament de l'agricultura Infraestructures i ecosistemes resilientes Transició energètica justa i inclusiva Una Administració per al segle XXI Modernització i digitalització del teixit industrial i de la pime, recuperació del turisme i impuls a una Espanya nació emprenedora
C1Pla de xoc de mobilitat sostenible, segura/segura i connectada en entorns urbans i metropolitans. C4Conservació i restauració d'ecosistemes i la seva biodiversitat. C7Desplegui i integració d'energies renovables. C11Modernització de les administracions Públiques. C12Política Industrial Espanya 2030.
C2Pla de rehabilitació d'habitatge i regeneració urbana. C5Preservació del litoral i recursos hídrics. C8Infraestructures elèctriques, promoció de xarxes intel·ligents i desplegament de la flexibilitat i l'emmagatzematge. C13Impulso a la pime.
C3Transformació ambiental i digital del sistema agroalimentari i pesquer. C6Mobilitat sostenible, segura/segura i connectada. C9Full de ruta de l'hidrogen renovable i la seva integració sectorial. C14Pla de modernització i competitivitat del sector turístic
C10Estratègia de Transició Justa. C15Connectivitat Digital, impuls de la ciberseguretat i desplegament del 5G.
C31REPowerEU.
Agenda Urbana Infraestructuras Transición Enérgética Administración Digitalización
Pacto per la ciència i la innovació. Reforç a les capacitats del Sistema Nacional de Salut Educació i coneixement, formació contínua i desenvolupament de capacitats Nova economia de les cures i polítiques d'ocupació Impulso de la indústria de la cultura i l'esport Modernització del sistema fiscal per a un creixement inclusiu i sostenible
C16Estratègia Nacional d'Intel·ligència Artificial. C19Pla Nacional de Competències Digitals (digital skills). C22Pla de xoc per a l'economia de les cures i reforç de les polítiques d'inclusió. C24Revaloració de la indústria cultural. C27Mesurades i actuacions de prevenció i lluita contra el frau fiscal.
C17Reforma institucional i enfortiment de les capacitats del sistema nacional de ciència, tecnologia i innovació. C20Pla estratègic d'impuls de la Formació Profesional C23Noves polítiques públiques per a un mercat de treball dinàmic, resiliente i inclusiu. C25Espanya hub audiovisual d'Europa (Spain AVS Hub). C28Adaptació del sistema impositiu a la realitat del segle XXI.
C18Renovació i ampliació de les capacitats del Sistema Nacional de Salut. C21Modernització i digitalització del sistema educatiu, inclosa l'educació primerenca de 0 a 3 anys. C26Pla de foment del sector de l'esport. C29Millora de l'eficàcia de la despesa pública.
C30Sostenibilitat a llarg termini del sistema públic de pensions en el marc del Pacte de Toledo.