Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Sektore-sareak eta gaikakoak

Sare sektorialak esperientziak trukatzeko eta erkidegoko funtsekin finantzatutako jardunbide egokiak zabaltzeko koordinazio-mekanismoak dira; halaber, erkidegoaren funtsen bidez finantzatutako jardueren kudeaketan eragina duten erkidegoko eta nazioetako politiken garapena aurkezteko eta aztertzeko balio dute. Bestalde, erkidegoko funtsekin finantzatutako jardueretan erkidegoko edo nazioetako legeriak aplikatzean sortzen diren arazo teknikoak zabaltzeaz eta aztertzeaz arduratzen dira (kudeaketa-, kontrol- eta auditoria-sistemek eragindakoak barne).