Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Araudia: Erkidegoko Funtsak. 2007-2013 aldia

 • BATZORDEAREN 2015.4.30 eko ERABAKIA, C/2013) 1573 Erabakia aldatzen duena, Eskualde Garapenerako Europako Funtsaren, Europako Gizarte Funtsaren eta Kohesio Funtsaren 2007-2013 laguntzak jasotzeko jarritako programa eragileak ixteari buruzko gidalerroak onartzeari buruzkoa.
 • Batzordearen Erabakiaren Eranskina, C/2013) 1573 Erabakia aldatzen duena, Eskualde Garapenerako Europako Funtsaren, Europako Gizarte Funtsaren eta Kohesio Funtsaren 2007-2013 laguntzak jasotzeko jarritako programa eragileak ixteari buruzko gidalerroak onartzeari buruzkoa.
 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 539/2010 (EB) Erregelamendua, 2010eko ekainaren 16koa, zeinek aldatzen baitu Kontseiluaren 1083/2006 (EK) Erregelamendua, Eskualde Garapeneko Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari eta Kohesio Funtsari buruzko xedapen orokorrak ezartzen dituena, eskakizun batzuk errazteari eta finantza-kudeaketarekin lotutako xedapen batzuei dagokienez
 • Batzordearen 846/2009 (EB) Erregelamendua, 2009ko irailaren 1ekoa, zeinek aldatzen baititu 1828/2006 (EB) Erregelamendua, Kontseiluaren 1083/2006 (EK) Erregelamendua —Eskualde Garapeneko Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari eta Kohesio Funtsari buruzko xedapen orokorrak ezartzen dituena— garatzeko arauak finkatzen dituena, eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1080/2006 (EB) Erregelamendua, Eskualde Garapeneko Europako Funtsari buruzkoa
 • Kontseiluaren 284/2009 (EK) Erregelamendua, 2009ko apirilaren 7koa, zeinek aldatzen baitu 1083/2006 (EK) Erregelamendua, Eskualde Garapeneko Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari eta Kohesio Funtsari buruzko xedapen orokorrak ezartzen dituena , finantza-kudeaketarekin lotutako xedapen batzuei dagokienez
 • Kontseiluaren 1341/2008 (EK) Erregelamendua, 2008ko abenduaren 18koa, zeinek aldatzen baitu 1083/2006 (EK) Erregelamendua, Eskualde Garapeneko Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari eta Kohesio Funtsari buruzko xedapen orokorrak ezartzen dituena, diru-sarrerak eragiten dituzten proiektu batzuei dagokienez
 • Kontseiluaren 1083/2006 (EK) Erregelamendua 2006ko uztailaren 11koa, Eskualde Garapeneko Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari eta Kohesio Funtsari buruzko xedapen orokorrak ezartzen dituena eta 1260/1999 (EK) Erregelamendua indargabetzen duena
 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1080/2006 (EB) Erregelamendua, 2006ko uztailaren 5ekoa, Eskualde Garapeneko Europako Funtsari buruzkoa, 1783/1999 (EB) Erregelamendua indargabetzen duena.
 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1081/2006 (EB) Erregelamendua, 2006ko uztailaren 5ekoa, Europako Gizarte Funtsari buruzkoa, 1784/1999 (EB) Erregelamendua indargabetzen duena.
 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1082/2006 (EB) Erregelamendua, 2006ko uztailaren 5ekoa, Lurralde Lankidetzako Europako Taldeari (LLET) buruzkoa.
 • Kontseiluaren 1084/2006 (EK) Erregelamendua, 2006ko uztailaren 11koa, Kohesio Funtsa sortzekoa, 1164/94 (EB) Erregelamendua indargabetzen duena.
 • Batzordearen 1828/2006 (EB) Erregelamendua, 2006ko abenduaren 8koa, zeinek finkatzen baititu Kontseiluaren 1080/2006 (EK) Erregelamendua —Eskualde Garapeneko Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari eta Kohesio Funtsari buruzko xedapen orokorrak ezartzen dituena— garatzeko arauak eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1080/2006 (EB) Erregelamendua, Eskualde Garapeneko Europako Funtsari buruzkoa, garatzeko arauak.
 • EHA/524/2008 AGINDUA, 2008ko otsailaren 26koa, Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren eta Kohesio Funtsaren programa operatiboetako diruz laguntzeko gastuei buruzko arauak onartzen dituena.
 • TIN/2965/2008 AGINDUA,, 2008ko urriaren 14koa, Europako Gizarte Funtsak 2007-2013 epealdian diruz lagundu ditzakeen gastuak zehazten dituena .
 • Batzordearen 2006/593/EB Erabakia, 2006ko abuztuaren 4koa, eskualdeko lehiakortasunaren eta enpleguaren helbururako 2007-2013 epealdirako konpromiso-kredituen EBko estatu bakoitzaren araberako banaketa adierazgarria ezartzekoa.
 • Batzordearen 2006/594/EB Erabakia, 2006ko abuztuaren 4koa, konbergentziaren helbururako 2007-2013 epealdirako konpromiso-kredituen EBko estatu bakoitzaren araberako banaketa adierazgarria ezartzekoa.
 • Batzordearen 2006/596/EB Erabakia,/CE 2006ko abuztuaren 4koa, 2007-2013 epealdian Kohesio Funtsaren finantziazioa jaso dezaketen EBko estatuen zerrenda ezartzekoa.
 • Batzordearen 2006/597/EB Erabakia, 2006ko abuztuaren 4koa, 2007-2013 epealdirako eskualdeko lehiakortasunaren eta enpleguaren helburuaren arabera behin-behinekoz eta berariaz Egitura Funtsaren finantziazioa jaso dezaketen eskualdeen zerrenda ezartzekoa.
 • Batzordearen 2006/609/EB Erabakia, 2006ko abuztuaren 4koa, Europako lurralde-lankidetzaren helbururako 2007-2013 epealdiko konpromiso-kredituen EBko estatu bakoitzaren araberako banaketa adierazgarria ezartzekoa.
 • Kontseiluaren 2006/702/EK Erabakia, 2006ko urriaren 6koa, kohesioaren alorreko Europako Batasuneko irizpide estrategikoei buruzkoa [2006/10/12ko L 291 Aldizkari Ofiziala].
 • Batzordearen 2006/769/EB Erabakia, 2006ko urriaren 31koa, Europako lurralde-lankidetzaren helburuko mugaz haraindiko eta nazioz haraindiko kapituluen arabera 2007-2013 epealdirako Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren finantziazioa jaso dezaketen eskualdeen eta eremuen zerrenda ezartzekoa.
 • Circular 1/2012/CE sobre la subvencionabilidad de los pagos que se deriven de modificaciones de contratos públicos.
 • Circular 2/2012/CE sobre subvencionabilidad de los pagos realizados mediante el mecanismo de financiación para el pago a proveedores.