Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Proiektu Nagusiak

2006ko uztailaren 11ko Kontseiluaren 1083/2006 (EB) Araudiaren 39 artikuluak definitzen ditu Proiektu handiak, eta hau zehazten du: “EGEF eta Kohesio Funtsak diruz lagundu dezakete eragiketa baten gastua, betiere: lan banaezina egiteko obra-, ekintza- edo zerbitzu-multzo bat egin behar denean, eta oinarri ekonomikoa edo teknikoa duenean. Gainera, helburuek ondo zehaztuta egon behar dute, eta lanaren gastuak ezingo du gainditu 25 milioi euro, ingurumen-arloari badagokio, eta 50 milioi euro, beste arloren bati badagokio. Eragiketa-mota horri Proiektu Handiak deritze”. Mugak bateratu egin dira eta 50 milioi euroko muga bakarra ezarri da 2010eko ekainaren 17an 539/2010 (EB) Araudia indarrean sartu ondoren.