Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Araudi Orokorra

 • Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren bertsio kontsolidatua.
 • Erakunde arteko Akordioa, 2013ko abenduaren 2koa, Europako Parlamentuaren, Kontseiluaren eta Batzordearen artean, aurrekontu-diziplinari, aurrekontuen arloan lankidetzan aritzeari eta finantza-kudeaketa onari buruzkoa (2013/C373/01).(pdf)
 • 1311/2013 Erregelamendua (EB, Euratom), 2013ko abenduaren 2koa, Kontseiluak emana; horren bidez ezartzen da 2014-2020 aldirako urte anitzeko finantza-eremua.(pdf)/li>
 • 966/2012 Erregelamendua (EB, EURATOM), 2012ko urriaren 25ekoa Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emana; horren bidez azaltzen dira Batasunaren aurrekontu orokorrari aplikatzekoak diren finantza-arauak, eta indargabetu egiten da 1605/2002 Erregelamendua (EB, Euratom), Kontseiluak emana, zeina 547/2014 Erregelamenduak (EB, Euratom), 2014ko maiatzaren 15ekoak, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emanak, aldatu baitzuen.(pdf)
 • 1268/2012 Erregelamendu Delegatua (EB),
 • Erabakia, 2014ko maiatzaren 26koa Kontseiluak emana, Europar Batasunaren baliabide propioen sistemari buruzkoa (2014/335/EB, Euratom).
 • 608_2014 Erregelamendua (EB, EURATOM), 2014ko maiatzaren 26koa, Kontseiluak emana; horren bidez ezartzen dira Europar Batasuneko baliabide propioen sistemaren neurri betearazleak.
 • 609/2014 Erregelamendua (EB, EURATOM), 2014ko maiatzaren 26koa, Kontseiluak emana; horren bidez arautzen dira baliabide propio tradizionalak eta BEZ zein ENGetan oinarritutakoak erabilgarri jartzeko metodoak eta prozedura, bai eta diruzaintzako beharrei aurre egiteko neurriak ere.
 • 2016/804 Erregelamendua (EB, EURATOM) 2016ko maiatzaren 17koa, Kontseiluak emana; horren bidez aldatzen da 609/2014 Erregelamendua (EB, EURATOM), zeinaren bidez arautzen baitira baliabide propio tradizionalak eta BEZ zein ENGetan oinarritutakoak erabilgarri jartzeko metodoak eta prozedura, bai eta diruzaintzako beharrei aurre egiteko neurriak ere.
 • 549/2013 Erregelamendua (EB), 2013ko maiatzaren 21ekoa, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emana, Europar Batasuneko Nazio eta Eskualde Kontuen Sistema Europarrari buruzkoa.
 • 1563/89 Erregelamendua 1553/89 Erregelamendua (EEE, EURATOM) 1989ko maiatzaren 29koa, Kontseiluak emana, balio erantsiaren gaineko zergatik eratorritako baliabide propioen bilketaren behin betiko erregimen uniformeari buruzkoa.
 • 1026/1999 Erregelamendua (EB, EURATOM), 1999ko maiatzaren 10ekoa, Kontseiluak emana; horren bidez zehazten dira Erkidegoen baliabide propioak kontrolatzeko Batzordeak akreditatutako agenteen ahalmenak eta obligazioak.
 • Cotonúnen sinatua Afrikako, Karibeko eta Ozeano Bareko Estatuak, alde batetik, eta, bestetik, Europar Batasuneko Estatuak elkartzeko egindako Akordio 2000ko ekainaren 23ana .
 • Barne Akordioa, Europar Batasuneko Estatuen Gobernuen ordezkariek —Kontseiluan bilduta— hartutakoa, zeina baita, alde batetik, urte anitzeko finantza-esparruaren kargura 2014-2020 epealdirako —ACP-UE Elkartearen erabakiaz— esleitutako Europar Batasunaren laguntza finantzatzekoa, eta, bestetik, Europar Batasuneko funtzionamendu-tratatuaren laugarren zatia aplikatzen zaien itsasoz haraindiko herrialde eta lurraldeei finantza-laguntza esleitzekoa.
 • 2015/323 Erregelamendua (EB), 2015eko martxoaren 2koa, Kontseiluak emana; horren bidez onesten da Europako 11. Garapen Funtsari aplikatzekoa den Finantza Araudia.
 • 2016/888 Erregelamendua (EB), 2016ko ekainaren 6koa, Kontseiluak emana; horren bidez aldatzen da 11. Europako Garapen Funtsari aplikatzekoa den Araudia, tarteen ordainketari dagokionez.
 • 2015/322 Erregelamendua (EB), 2015eko martxoaren 2koa, Kontseiluak emana, 11. Europako Garapen Funtsa aplikatzeari buruzkoa.