Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Araudia

Abenduaren 27ko 50/1985 Legeak Estatuko Administrazio Orokorrak eskualdeei ematen dizkien pizgarrien erregimena arautzen du. Legea garatzeko araudia uztailaren 6ko 899/2007 Errege Dekretuak onartu zuen (ondoren, apirilaren 24ko 303/2015 Errege Dekretuak 899/2007 Errege Dekretua aldatu zuen). Araudiak laguntza jaso dezaketen inguru motak aipatzen ditu, baita bakoitzari pizgarri gisa eman dakiokeen gehieneko zenbatekoa ere. Inguru bakoitzaren alderdi zehatzak sustapen ekonomikoko inguruak mugatzeko errege dekretuetan jasota daude.