Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Arauak: Erkidegoaren funtsak. Programazio aldia 2000-2006

 • Batzordearen 832/2010 (EB), Erregelamendua, 2010eko irailaren 17koa,
 • Batzordearen 846/2009 (EB) Erregelamendua, 2009ko irailaren 1ekoa, zeinek aldatzen baitu 1828/2006 (EB) Erregelamendua —Kontseiluaren 1083/2006 (EK) Erregelamendua, Eskualde Garapeneko Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari eta Kohesio Funtsari buruzko xedapen orokorrak ezartzen dituena— garatzeko arauak eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1080/2006 (EB) Erregelamendua, Eskualde Garapeneko Europako Funtsari buruzkoa (pdf), garatzeko arauak ezartzen dituena
 • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 397/09 (EB) Erregelamendua, 2009ko maiatzaren 6koa, Eskualde Garapeneko Europako Funtsari buruzko 1080/2006 (EB) aldatzen duena, etxebizitzetan energia-eraginkortasunaren eta energia berriztagarrien alorretan egindako inbertsioak diruz laguntzeari dagokienez
 • Kontseiluaren 85/09 (EK) Erregelamendua, 2009ko urtarrilaren 19koa, Eskualde Garapeneko Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari eta Kohesio Funtsari buruzko xedapen orokorrak ezartzen dituen 1083/2006 (EK) Erregelamendua aldatzen duena, finantza-kudeaketarekin lotutako xedapen batzuei dagokienez
 • Kontseiluaren 1341/2008 (EK) Erregelamendua, Erregelamendua, Eskualde Garapeneko Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari eta Kohesio Funtsari buruzko xedapen orokorrak ezartzen dituen 1083/2006 (EK) Erregelamendua aldatzen duena, diru-sarrerak eragiten dituzten proiektu batzuei dagokienez
 • Batzordearen 1998/2006 (EB) Erregelamendua, 2006ko abenduaren 15ekoa, Itunaren 87. eta 88. artikuluak gutxienekoen laguntzei aplikatzeari buruzkoa
 • Batzordearen Erabakia, 2006ko abuztuaren 1ekoa, Egitura Funtsen konturako 2000-2006 epealdiko esku-hartzeen itxierari buruzko Arauak ezartzekoa (pdf)
 • Batzordearen 448/2004 (EB) Erregelamendua, 2004ko martxoaren 10ekoa, Kontseiluaren 1260/1999 (EK) Erregelamenduaren aplikazio-xedapenak ezartzen dituen 1685/2000 (EB) Erregelamendua aldatzen duena, Egitura Funtsek beste batzuekin batera finantzatutako eragiketen gastuak finantzatzeari dagokionez, eta 1145/2003 (EB) Erregelamendua indargabetzen duena
 • Batzordearen jakinarazpena. Egitura Funtsak eta Kohesio Funtsarekiko koordinazioa. 2000-2006 epealdiko programetarako arauak (pdf)
 • 1145/2003 (EB) Erregelamendua, 1685/2000 (EB) Erregelamendua aldatzen duena Egitura Funtsek diruz lagun ditzaketen baterako finantziazioei buruzko arauei dagokienez
 • Reglamento (CE) No 1685/2000, de la Comisión de 28 de julio de 2000 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo en lo relativo a la financiación de gastos de operaciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales
 • Batzordearen 1685/2000 (EB) Erregelamendua, 2000ko uztailaren 28koa, Kontseiluaren 1260/1999 (EK) Erregelamenduaren aplikazio-xedapenak ezartzen dituena Egitura Funtsek batera finantzatutako eragiketen gastuak finantzatzeari dagokionez
 • Kontseiluaren 1263/1999 (EK) Erregelamendua, 1999ko ekainaren 21ekoa, arrantzaren orientazioko finantza-tresnari buruzkoa
 • Kontseiluaren 1257/1999 (EK) Erregelamendua, 1999ko maiatzaren 17koa, Nekazaritza Bideratzeko eta Bermatzeko Europako Funtsaren (NBBEF) konturako landa-garapenerako laguntzari buruzkoa eta zenbait Erregelamendu aldatzen eta indargabetzen dituena
 • Kontseiluaren 284/2009 (EK) Erregelamendua, 2009ko apirilaren 7koa, Eskualde Garapeneko Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari eta Kohesio Funtsari buruzko xedapen orokorrak ezartzen dituen 1083/2006 (EK) Erregelamendua aldatzen duena