Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Inplementazio erregelamenduak

 • 2019ko otsailaren 13ko BATZORDEKO 2019/255 GAUZAPEN ERREGELAMENDUA (EB), 821/2014 Gauzapen-erregelamendua (EB) aldatzen duena; honek 1303/2013 Erregelamendua (EB), Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emana, aplikatzeko xedapenak ezartzen ditu transferentzia modalitate zehatz eta programaren ekarpenen kudeaketari, finantza-tresnei buruzko informazioa aurkezteari, eragiketen informazio eta komunikazioen ezaugarri teknikoei, eta datuen erregistro eta biltegiratzeko sistemari dagokienez.
 • 2019ko otsailaren 13ko BATZORDEKO 2019/256 GAUZAPEN ERREGELAMENDUA (EB), 2015/207 Gauzapen-erregelamendua aldatzen duena; proiektu handi baten informazioa aurkezteari, baterako akzio planari, hazkunde eta enpleguan inbestitzeko helburuaren gauzatze txostenei, eta Europako lurralde lankidetza helbururako gauzapen txostenen ereduari dagokionez, eta aipatutako Erregelamendua zuzentzen duena etekin-azterketa eta etekin-esparruari dagokienez.(pdf)
 • 2019ko otsailaren 14eko BATZOREDEKO 2019/263 GAUZAPEN ERREGELAMENDUA (EB), 964/2014 Gauzapen-erregelamendua (EB) aldatzen duena finantza-baliabideen baldintza orokorrei dagokienez, baterako inbertsioaren mekanismoa eta Hiriko Garapenerako Funtsarekin lotuta.(pdf)
 • 2015/207 GAUZAPEN ERREGELAMENDUA (EB), 2015eko urtarrilaren 20koa, BATZORDEAK emana; honek 1303/2013 Erregelamenduaren (EB), Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emana, aplikazio xedapenak ezartzen dira eboluzio txostenaren ereduei, proiektu handi baten informazioa aurkezteari, baterako akzio planari, hazkunde eta enpleguan inbestitzeko helburuaren gauzatze txostenei, fidagarritasun aitorpenari, auditoretza estrategiari, auditoretza irizpenari eta urteko kontrol txostenari eta kostu-onura analisia burutzeko metodologiari dagokienez eta 1299/2013 Erregelamenduari (EB), Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emana, jarraiki Europako lurralde lankidetza helbururako gauzapen txostenen ereduari dagokionez. (pdf)
 • 1232/2014 GAUZAPEN ERREGELAMENDUA (EB) 2014ko azaroaren 18koa, BATZORDEAK emana; honek 215/2014 Gauzapen Erregelamendua (EB), Batzordeak emana, aldatzen du bere erreferentziak 508/2014 Erregelamenduari (EB), Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emana, egokitzeko xedez eta 215/2014 Gauzapen Erregelamendua (EB) zuzentzen du. (pdf)
 • 1011/2014 GAUZAPEN ERREGELAMENDUA (EB), 2014ko irailaren 22koa, BATZORDEAK emana; honek 1303/2013 Erregelamendua (EB), Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emana, aplikatzeko arau zehatzak ezartzen ditu Batzordearen informazio zehatza aurkezteko ereduei dagokienez; baita onuradun eta kudeaketa autoritateen, ziurtapen-autoritateen, auditoretza autoritateen eta erakunde bitartekoen artean informazioa elkartrukatzeko arau zehatzak ezartzen ditu. (pdf)
 • 964/2014 GAUZAPEN ERREGELAMENDUA (EB), 2014ko irailaren 11koa, BATZORDEAK emana; honek 1303/2013 Erregelamendua (EB), Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emana, aplikatzeko xedapenak ezartzen ditu finantza-baliabideen baldintza orokorrei dagokienez. (pdf)
 • 821/2014 GAUZAPEN ERREGELAMENDUA (EB), 2014ko uztailaren 28koa, BATZORDEAK emana; honek 1303/2013 Erregelamendua (EB), Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emana, aplikatzeko xedapenak ezartzen ditu transferentzia modalitate zehatz eta programaren ekarpenen kudeaketari, finantza-tresnei buruzko informazioa aurkezteari, eragiketen informazio eta komunikazioen ezaugarri teknikoei, eta datuen erregistro eta biltegiratzeko sistemari dagokienez.
 • 215/2014 GAUZAPEN ERREGELAMENDUA (EB), 2014ko martxoaren 7koa, BATZORDEAK emana; honek 1303/2013 Erregelamenduaren (EB), Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emana, (honek Eskualde Garapenerako Europako Funtsa, Europako Gizarte Funtsa, Kohesio Funtsa, Landa Garapeneko Nekazaritzarako Europako Funtsa eta Europako Itsas eta Arrantza Funtsari buruzko xedapen komunak ezartzen ditu eta baita Eskualde Garapenerako Europako Funtsa, Europako Gizarte Funtsa, Kohesio Funtsa eta Europako Itsas eta Arrantzako Funtsari buruzko xedapen orokorrak ezartzen ditu) aplikazio modalitateak ezartzen ditu, klima-aldaketaren aurkako laguntza metodologiei, errendimenduaren esparruan mugarri eta helburuak erabakitzeari eta Europako Egiturazko Funtsen eta Inbertsio Funtsen interbentzio kategorien nomenklaturei dagokienez (pdf).
 • 288/2014 GAUZAPEN ERREGELAMENDUA (EB), 2014ko otsailaren 25ekoa, BATZORDEAK emana; honek 1303/2013 Erregelamenduari (EB), Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emana, (honek Eskualde Garapenerako Europako Funtsa, Europako Gizarte Funtsa, Kohesio Funtsa, Landa Garapeneko Nekazaritzarako Europako Funtsa eta Europako Itsas eta Arrantza Funtsari buruzko xedapen komunak ezartzen ditu eta baita Eskualde Garapenerako Europako Funtsa, Europako Gizarte Funtsa, Kohesio Funtsa eta Europako Itsas eta Arrantzako Funtsari buruzko xedapen orokorrak ezartzen ditu) jarraiki hazkunde eta enpleguan inbestitzeko helburuaren esparruan eragiketa programen ereduari lotutako arauak ezartzen ditu; eta 1299/2013 Erregelamenduari (EB), Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emana, (honek Europako lurralde lankidetza helbururako Eskualdeko Garapenaren Europako Funtsaren laguntzari buruzko xedapen zehatzak ezarri zituen) jarraiki xedapen zehatzak ezartzen ditu Europako lurralde arteko lankidetza helbururako Eskualdeko Garapenaren Europako Funtsaren laguntzari buruz, lankidetza programen ereduari dagokionez Europako lurralde lankidetzaren helburuaren esparruan. (pdf)
 • 184/2014 GAUZAPEN ERREGELAMENDUA (EB), 2014ko otsailaren 25ekoa, BATZORDEAK emana, honek 1303/2013 Erregelamenduari (EB), Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emana, (honek Eskualde Garapenerako Europako Funtsa, Europako Gizarte Funtsa, Kohesio Funtsa, Landa Garapeneko Nekazaritzarako Europako Funtsa eta Europako Itsas eta Arrantza Funtsari buruzko xedapen komunak ezartzen ditu eta baita Eskualde Garapenerako Europako Funtsa, Europako Gizarte Funtsa, Kohesio Funtsa eta Europako Itsas eta Arrantzako Funtsari buruzko xedapen orokorrak ezartzen ditu) jarraiki Estatu kide eta Batzordearen artean datuak elektronikoki trukatzeko aplikagarriak diren baldintzak ezartzen ditu; eta 1299/2013 Erregelamenduari (EB), Europako Parlamentuak eta Kontseiluak emana, (honek Europako lurralde lankidetza helbururako Eskualdeko Garapenaren Europako Funtsaren laguntzari buruzko xedapen zehatzak ezarri zituen) jarraiki Eskualde Garapenerako Europako Funtsaren Europako lurralde lankidetza helbururako laguntzaren interbentzio kategoriei dagozkien nomenklatura hartzea ezartzen du. (pdf)