Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Eskualde Askotako Programa Operatiboak

Programa eragile guztiak Europako Batzordeak ontzat emandako programazio dokumentuak dira, Europako Funtsekin batera finantzatzeko garapen estrategia bat garatzeko eta zehazteko, urte anitzeko neurriek osatutako lehentasuneko ardatz batzuen multzo koherente bate eratuta. Programazio aldi honetan funtsa bakarra dira. Bakarrik Funts Anitzeko Programa Eragile bat existitzen da, hau da, Kohesio Funtsari - FEDER dagokiona. Herriko Programa Eragile bat herri jakin batean aplikatu beharreko programa eragile bat da, eta horren finantzazioa Funts bakar baten pentzura da, aurretik aipatutako salbuespena salbuespen. Halaber, herri anitzeko edo sektoreko programa eragileak ere existitzen dira, Espainiako herri guztiei edo Konbergentzia, Phasing-out eta Phasing-in herrialde guztiei dagokienez.

Expandir lista/Contraer lista Funts Teknologikoaren PO

Expandir lista/Contraer lista Ezagutza Ekonomiaren PO

Expandir lista/Contraer lista Laguntza Teknikoaren PO