Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Unión Europea

Kohesio Funtsaren Programa Eragilea – FEDER

Kohesio Funtsa (KF) Egitura Funtsen programazioaren prozesuren barne sartzeari esker, KF-ren jardueren diseinua logika estrategiko batean txertatu ahal izan da. Hura sortzeko, parte hartu dute etorkizuneko jardueretan eskumena duten Estatutako Administrazio Nagusiko erakunde desberdinek, eta Autonomia Erkidegoek. Araudiaren proposamenak Kohesio Funtsaren esku-hartzeen baldintzak kontserbatzen ditu.

Kohesio Funtsaren Programa Eragilea – FEDER- 2007-2013 aldirako, garraio eta ingurumeneko diagnostiko sektorialei dagokie, URA Planaren Azpiegituren eta Garraioaren Plan Estrategikotik (PEIT) eratorrita. Hura hondakinen eta arrisku naturalen prebentzioen esparruan murgildutako ingurumenari buruzko jarduera zehatz batzuekin osatzen da.