Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. Secretaría General de Fondos Europeos.
Unión Europea

Mentions légales

El domini en Internet https://www.fondoseuropeos.hacienda.gob.es/sitios/dgfc/es-es és de titularitat de la Secretaria d'Estat de Pressupostos i Despeses i la Direcció general de Fons Europeus.

S'autoritza la reproducció total o parcial dels continguts del Portal, sempre que se citi expressament el seu origen.

La informació continguda en aquesta Web procedeix de fonts públiques. La Direcció general de Fons Europeus no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les eines i informacions contingudes a la web en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius. Tals decisions han de ser contrastades als centres, organismes o dependències competents.

En qualsevol cas, la informació i continguts d'aquesta Web no podran ser al·legats en processos contradictoris amb l'Administració Pública, no assumint responsabilitat alguna per les discrepàncies que poguessin existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

L'Administració pressupostària no es responsabilitza de les contestacions que es realitzin a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en aquestes pàgines. La informació obtinguda a través de les bústies contingudes en aquestes pàgines té caràcter merament informatiu, sense que en cap cas pugui derivar-se d'ella efecte jurídic vinculant algun (Reial decret 208/1996, art 4 b).

La Direcció general de Fons Europeu es reserva el dret a realitzar canvis al Portal sense previ avís, amb l'objecte d'actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Així mateix, no es responsabilitza dels continguts que terceres parts hagin inclòs als enllaços als quals es fa referència en aquesta pàgina.

Els textos, normativa i en general qualsevol informació continguda a les pàgines d'aquest Portal tenen caràcter merament informatiu, per la qual cosa suggerim comprovi la vigència i exactitud de les dades en les fonts administratives oficials corresponents.

S'està treballant en el compliment dels requisits d'accessibilitat de la totalitat dels continguts allotjats en aquest Portal. No obstant això, de moment, no tots estan disponibles en versió accessible.

Política de cookies

Les cookies sont des fichiers texte qui sont générés lorsque vous consultez les pages d’un site Internet. Ils permettent aux sites Internet d’enregistrer différents types d’informations.

Les portails de l’Administration budgétaire utilisent deux types deux types cookies:

  • Cookies techniques, qui ont pour but d’assurer l’affichage et le fonctionnement corrects des pages du site Internet. Par exemple, les cookies permettent d’établir une session avec l’appareil utilisé pour naviguer.
  • Cookies statistiques, qui ont pour but d’enregistrer les statistiques d’utilisation du site Internet. Par exemple, le nombre de visites, les pages les plus visitées, etc.

Les cookies statistiques sont fournis par la plate-forme de Google Analytics. Vous pouvez, si vous le souhaitez, consulter les informations relatives à l’utilisation des cookies utilisés par Google Analytics à l’adresse suivante: utilisation des cookies de Google Analytics sur les sites Internet.

Il n’est pas nécessaire d’installer ces types de cookies pour naviguer sur les portails de l’Administration budgétaire. Si vous le souhaitez, vous pouvez les désactiver ; pour ce faire, suivez les instructions du navigateur que vous utilisez pour naviguer sur les sites Internet.

Les portails de l’Administration budgétaire satisfont aux réglementations et aux directives sur la politique en matière de cookies établies par l’Agence espagnole de protection des données.

Política lingüistica

En aquest lloc trobarà tota la informació que en aquests moments estigui disponible en castellà i les seves corresponents traduccions de llengües cooficials catalana, basca, gallega i en anglès i francès. Els documents publicats excepte excepcions no estan traduïts.

La política lingüística de l'Administració es basa a fer efectiva la comunicació en la seva respectiva llengua cooficial a tota persona que així ho desitgi, així com en anglès.

Els continguts d'aquest lloc web han estat escrits originalment en castellà, i traduïts per a la seva conveniència usant programari de traducció automàtica per a català i gallec, per la qual cosa poden contenir errors.

El text oficial d'aquesta pàgina web és la versió en castellà. Si li sorgís algun dubte o pregunta pel que fa a l'exactitud de la informació continguda en qualsevol part del text traduït en aquest lloc, per favor consulti la versió oficial en castellà.

En qualsevol cas, es garanteix que l'usuari d'aquest lloc pugui utilitzar la llengua que sigui cooficial en la seva respectiva Comunitat Autònoma.