Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Fondos Europeos. Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

CoFFEE

​​​​​​​CoFFEE

CoFFEE-MRR (FFFEE -Europako Funtsak, gaztelaniaz- plataforma komuna, Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoaren modulua) Susperraldirako, Eraldaketarako eta Erresilientziarako Plana (PRTR, gaztelaniaz) kudeatzeko informazio-sistema da.

Susperraldirako eta Erresilientziarako Mekanismoa (MRR, gaztelaniaz) emaitzetan oinarrituta dagoen tresna da, eta PRTR plana osatzen duten erreformetarako eta inbertsioetarako ezarritako mugarrien eta helburuen lorpenaren arabera ordaintzen ditu funtsak.

CoFFEE-MRR sistemak, beraz, PRTR planean zehaztutako mugarriak eta helburuak betetzen direla kudeatzen du. Informazio-sistema honek ministerioek, autonomia-erkidegoek, udalek eta enpresa publikoek plan nazionaletik eratorritako ekimenen kudeaketa-prozesuetan sortzen duten informazio guztia bilduko du.

2021eko uztailaren 13ko Kontseiluaren Exekuzio Erabakian (CID, ingeleseko siglak) onartutako planak 30 osagai ditu, 212 neurritan antolatuta (102 erreforma eta 110 inbertsio). Espainiak 220 mugarri eta 196 helburu betetzeko konpromisoa hartu du.

Ekintzen plangintza CoFFEE sisteman

Aldez aurretik aipatu egin denez, plana osagaien (30), neurrien (212) eta mugarri eta helburuen (416) arabera antolatuta dago. Europako Batzordeak zehaztutako eta onartutako oinarrizko egitura honetatik abiatuta, plana gauzatuko duten administrazio publikoek neurriak zatitu behar izango dituzte proiektuetan, azpiproiektuetan eta egintzetan, eta PRTR planean ezartzen diren mugarriak eta helburuak lortzeko eta eskuratzeko egingo diren ekintzen plangintza zehatza egin beharko dute.

2021eko irailaren 30ean ​ Susperraldirako Planaren funtsetarako informazio- eta kudeaketa-sistema antolatzen duten ministerioaren aginduak onartu ziren. Horiek plangintzaren osagai guztiak zehazten dituzte, baita informazioa emateko betebeharrak zeintzuk diren ere.

Metodología de gestión de Hitos y Objetivos 

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es un instrumento basado en resultados que desembolsa fondos en función de la consecución de los hitos y objetivos establecidos para las Reformas e Inversiones que integran el PRTR. La metodología de gestión de Hitos y Objetivos está disponible en el siguiente enlace:

Metodología de gestión de Hitos y Objetivos

Mugarrien eta helburuen jarraipena

Aplikazioan ziurtatuta dauden erabiltzaileen kudeaketaren oinarrizko zati izango da esleitzen zaizkien mugarriak eta helburuak betetzen direla zehaztasunez eta etengabe jarraitzea..

Aplikazioak beharrezko informazio guztia gordeko du, mekanismo automatizatuen bidez zein eskuz, mugarriak eta helburuak betetzen direla kudeatzeko, baita IGAE erakundeko eta EBeko kontu-ikuskariei mugarri eta helburu horiek behar bezala betetzen direla kontrolatzeko aukera emango dieten egiaztapenerako mekanismoen bidez ere. Izan ere, oinarrizko osagarriak dira Espainiak PRTR planari lotutako funts ekonomikoak sei hilean behin lortzeko.

Kudeaketa-txostenak

Halaber, aplikazioak neurri eta osagai bakoitzari dagokion kudeaketa-txostena automatikoki sortuko du, eta neurri eta osagai bakoitzaren arduradunak elektronikoki sinatu behar izango ditu txostenak .

Etiketa berdea eta etiketa digitala

CoFFEE sistemaren ekarpenik nagusienetako bat plana gauzatzean zehar egiten diren inbertsioen kontrol automatizatua da. Horri esker, etiketa berdea eta digitala jartzeko konpromisoa betetzen dela hobeto jarraitu eta ebaluatu ahal izango da. Proiektuek eta azpiproiektuek CID erabakian ezarritako helburuari egiten dioten ekarpena zehazteko funtzionalitateak dakartza CoFFEE sistemak.

Plan nazionalak ezartzen du egindako inbertsioen osotasunetik % 39,7a eta % 28,2a ingurumeneko egintzetara eta egintza digitaletara, hurrenez hurren, lotuta egon behar dela.

Aplikazioan sartu

Aplikazio honetarako sarbidea babestuta eta mugatuta dago; bakarrik sartu ahal izango dira sisteman parte hartzen duten administrazio publikoetako arduradunek aukeratu eta sisteman altan ematen dituzten erabiltzaileak.

Aplikaziorako estekaren helbidea honako hau da:

Helbide honetan sartuz gero, egiaztagiriak eskatuko zaizkizu:

Aplikazioaren segurtasun-maila dela eta, erabiltzaileak @firma aplikazioak onartzen duen ziurtagiri elektronikoa eskaini beharko du, edo Cl@ve sistemaren datuak erabili beharko ditu (“cl@ve permanente” sarbidea eskatzen da, erabiltzailearen mugikorrera bidalitako behin erabiltzeko pasahitzarekin sendotuta).

Una vez que el usuario se haya correctamente identificado, y, una vez firmadas electrónicamente las condiciones de uso del sistema, le aparecerá un portal de aplicaciones particularizado, en la que le aparecerá el icono de la aplicación CoFFEE-MRR:

 

CoFFEE ikonoa sakatuz gero, PRTR planaren kudeaketarako aplikazioan sartuko gara:

 

Irudiak aplikazioaren 1.4. bertsioaren interfazea erakusten du

Vemos en el bloque del módulo “Planificación y Gestión”, el acceso para poder realizar la definición de Proyectos y Subproyectos del Plan.

CoFFEE sistemaren laguntza-eskuliburua

Manual CoFFEE-MRR v1.4.​ (pdf) Ultima actualización: 23/1/2022

Formulario electrónico para la gestión de altas, bajas y modificaciones de usuarios de CoFFEE-MRR

Formulario de gestión de usuarios de CoFFEE-MRR (Excel​​)


Integrazio automatizatua

CoFFEE-MRR sistemak informazioa trukatuko du administrazio publikoen hainbat sistema eta datu-baserekin.

PRTR planaren gauzatzeak estatuaren laguntzekin eta finantzaketa bikoitzaren prebentzioarekin lotuta dauden ezarritako mugak errespetatzeko asmoz, aplikazioak konexio automatizatuak izango ditu, informazioa trukatu ahal izateko honako sistema hauekin:

Horri esker, PRTR planaren proiektuak, azpiproiektuak eta egintzak gauzatzetik eratorritako kudeaketa ugariak automatizatu eta azkartu ahal izango dira.

Halaber, CoFFEE sisteman sortzen den informazioa ustiatu behar duten Espainiako administrazio publikoaren zenbait atariri bidaliko die informazioa CoFFEE sistemak. Horien artean nabarmentzen dira Moncloa-ren ​ Susperraldirako Planaren ataria eta Estatuko Administrazio Orokorraren sarbide-puntu orokorra, besteak beste​.

Procedimiento y formato de la información contable

Recientemente se ha publicado el formato y procedimiento de envío de la información de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente al ejercicio 2020. Según lo establecido en su Disposición transitoria primera la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre (BOE de 30 de septiembre de 2021), por la que se ha establecido el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del PRTR, se ha publicado una nota técnica para concretar el procedimiento y formato de la información contable a remitir relativa a los Componentes que hayan tenido ejecución en el período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2020.

Preguntas frecuentes sobre la API de intercambio

La Oficina de Informática Presupuestaria actualiza, en el Portal de la Administración Presupuestaria, una página con las preguntas más frecuentes relacionadas con la API de intercambio automatizado desarrollada para CoFFEE-MRR.


Última hora

Hasta finales de diciembre 2021 el sistema CoFFEE-MRR ha estado disponible exclusivamente para el personal de los once ministerios que han intervenido en la primera solicitud de pago, presentada el pasado 11 de noviembre. Esta versión tiene una funcionalidad reducida y limitada a las necesidades de tramitación de esta primera solicitud de pago.

A lo largo de la primera quincena de enero de 2021, se ha comenzado a dar acceso de manera gradual, comenzando con la definición de proyectos ligados a hitos y objetivos de la seguna solicitud de pago; este acceso se está otorgando ​exclusivamente a aquellas personas que han sido designadas desde las subsecretarías de los departamentos ministeriales que actúan como entidades decisoras del plan, a una nueva versión del sistema que incluye funcionalidades de definición de proyectos y subproyectos. No se podrá admitir ninguna solicitud espontánea de acceso al sistema y por el momento sólo se incorporan al sistema a aquellos usuarios que figuran en unas relaciones firmadas que se han remitido desde las subsecretarías a la Secretaría General de Fondos Europeos.

Una vez los responsables designados tengan acceso al sistema, se abrirá un procedimiento para que cada responsable pueda a su vez preautorizar nuevos usuarios en el sistema desde el propio sistema CoFFEE, a través de un mecanismo jerárquico de autorizaciones.

Carga de información contable

En relación a la carga de la información contable relativa al período comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de diciembre de 2020 a remitir por las entidades ejecutoras responsables de cada Componente que hayan tenido ejecución en dicho período (ver nota técnica), está se hará a través de un interfaz automatizado, para el que habrá que solicitar una autorización para conexión “máquina a máquina”, que es distinta de la autorización de usuarios finales.​

Este interfaz se especifica en la página siguiente enlace de la oficina virtual del Portal de la Administración Presu​puestaria.

Asimismo, la Oficina de Informática Presupuestaria actualiza, en el mismo Portal de la Administración Presupuestaria, una página con las preguntas más frecuentes relacionadas con la API de intercambio automatizado desarrollada para CoFFEE-MRR. En esta página de preguntas frecuentes se indica que el sistema de intercambio automatizado aún no está operativo, está previsto que se ponga en marcha en la primera quincena de febrero 2022, se anunciará en la misma página.